Religia i polityka. Zarys problematyki

 

Piotr Burgoński, Michał Gierycz (red.), Religia i polityka. Zarys problematyki, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, ss. 700

 

PiR1Jak zauważył Ernst Wolfgang Böckenförde, politologia u progu swego powstania odsunęła od siebie pytanie o Boga, stając się „nauką ateistyczną we właściwym znaczeniu”. Współcześnie, po przeszło stu latach istnienia nauk o polityce, znaczenie religii dla procesów politycznych wciąż pozostaje na marginesie studiów politologicznych. Sytuacja ta – w naszym przekonaniu – zdecydowanie wymaga przemyślenia i zmiany. Nie tylko dlatego, iż rozsądne wydaje się przekonanie, iż religie, przynosząc sens ludzkiemu życiu, muszą być również w jakiś sposób politycznie znaczące. Również dlatego, że w ramach nauk o polityce zgromadzono już wystarczającą liczbę dowodów na to, że nasze myślenie o państwie i polityce, jak również teorie porządku politycznego były i pozostają związane z wyobrażeniami religijnymi; że religia odgrywa nierzadko kluczową rolę w przemianach ustrojowych, konfliktach politycznych i procesach pojednania; że, mówiąc w skrócie, religion matters. Mamy nadzieję, że publikacja Religia i polityka stanowić będzie swoisty kompas dla wszystkich zainteresowanych odkryciem, wciąż niedocenianego, politycznego znaczenia religii.

Spis treści

 

1. Politologia i religia. Wprowadzenie, Piotr Burgoński i Michał Gierycz

 

Część I. Relacje polityki i religii w ujęciu głównych religii

2. Chrześcijaństwo, Aniela Dylus

3. Islam, Radosław Zenderowski

4. Judaizm, Piotr Burgoński

5. Hinduizm, Artur Wysocki i Radosław Zenderowski

6. Buddyzm, Artur Wysocki

7. Konfucjanizm, Artur Wysocki

 

Część II. Polityka i religia – podstawowe związki

8. Religia i aksjologiczne fundamenty polityki, Piotr Mazurkiewicz

9. Modele relacji między religią i polityką, Piotr Burgoński

10. Religia i partie polityczne, Anna Skolimowska

11. Partie religijne a demokratyczne wybory, Anna Peck

12. Religia a społeczeństwo obywatelskie, Tadeusz Kamiński

13. Religia i nacjonalizm, Radosław Zenderowski

 

Część III. Ideologie o miejscu religii w polityce

14. Konserwatyzm, Bogdan Szlachta

15. Liberalizm, Sławomir Sowiński

16. Lewica, Bartosz Rydliński

17. Feminizm, Małgorzata Pawlus

18. Chrześcijańska demokracja, Justyna Miecznikowska

 

Część IV. Polityka i religia – wybrane dyskusje teoretyczne

19. Sekularyzacja, Piotr Burgoński

20. Wolność sumienia i wyznania, Wojciech Janyga

21. Fundamentalizm, Michał Gierycz

22. Teologia polityczna, Michał Gierycz

23. Religia obywatelska, Stanisław Burdziej

 

Część V. Relacje międzynarodowe i religia

24. Religia w teorii stosunków międzynarodowych, Radosław Zenderowski

25. Faith-based diplomacy i transnarodowi aktorzy religijni, Joanna Kulska

26. Religia i konflikty zbrojne, Radosław Zenderowski

27. Chrześcijaństwo a integracja europejska, Michał Gierycz i Anna Skolimowska

 

Aneks

28. Polityka i religia w Polsce po roku 1989, Sławomir Sowiński

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy