Relacja z XIV Polsko-Niemieckiej Akademii Letniej

akademiaW dniach 19-25 sierpnia 2013 roku w Berlinie odbyła się XIV Polsko-Niemiecka Akademia Letnia, której temat przewodni brzmiał: Globalizacja, cywilizacja techniczna i „stary Adam”. W tygodniowej dyskusji wzięli udział studenci oraz doktoranci Instytutu Politologii UKSW.

W drugi dzień zajęć prof. Anna Peck z Instytutu Politologii UKSW wygłosiła wykład pt. „Globalizacja jako ujednolicenie świata. Rzeczywistość czy mit?”, zaś dr Bartosz Rydliński przeprowadził warsztaty ze słuchaczami akademii poświęcone ruchowi anty- i alterglobalistycznemu.

Akademia ma na celu wymianę opinii oraz poglądów polskich i niemieckich studentów nauk społecznych, teologicznych oraz przedstawicieli duchowieństwa. Jednym z istotniejszych zadań tej inicjatywy jest ciągła budowa pojednania polsko-niemieckiego w myśl zasady zawartej w liście biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, która brzmi „Przebaczamy i prosimy o wybaczenie”.

Organizatorami inicjatywy jest Akademia Katolicka w Berlinie (Katholische AKademie in Berlin), ks. dr Zenon Hanas SAC, wiceprowincjał Pallotynów w Warszawie oraz Instytut Politologii UKSW.
Projekt jest współfinansowany przez Polsko-Niemieckie Dzieło Współpracy.

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Erasmus+

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy