Studiuj europeistykę

uk2de2fr2ru2ukr2by2

 

europeistykaOd szesnastu lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Dzięki procesom integracji dziś nikogo już nie dziwi możliwość swobodnego podróżowania, wyboru miejsca zamieszkania czy przyszłej pracy. Procesy integracji trwają i stanowią wielorakie wyzwanie zarówno dla państw, jak i dla ich obywateli. Studiując europeistykę będziesz miał okazję poznać je bliżej i to z różnych punktów widzenia. Wiedza oraz praktyczne umiejętności, jakie zdobędziesz podczas studiów, pozwolą Ci lepiej wykorzystać szansę, jaką dało Polsce przystąpienie do struktur europejskich.

 

CO ZYSKUJESZ?
W toku studiów na EUROPEISTYCE zdobywa się kompetencje w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy z nauk społecznych, pogłębionej znajomości zasad funkcjonowania Unii Europejskiej – ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania administracji UE – oraz specyficzną umiejętność poruszania się w charakterystycznej dla Europy tkance społeczno-kulturowych relacji. Studia na kierunku EUROPEISTYKA bazują na dorobku takich dyscyplin naukowych jak: prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, filozofia, socjologia, ekonomia, historia, kulturoznawstwo. Na studiach stacjonarnych program przewiduje ponadto możliwość indywidualizacji programu nauczania poprzez pulę przedmiotów rozszerzających (co roku do wyboru przez studenta) oraz specjalizacje.

W konsekwencji każdy student ma wpływ na szczegółowy profil swojego studium. Studenci europeistyki w ramach zajęć monograficznych mogą korzystać z zajęć dydaktycznych oferowanych na innych kierunkach studiów w ramach UKSW, takich jak np. ekonomia, socjologia, stosunki międzynarodowe, administracja, prawo, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

 

STUDIUJĄC EUROPEISTYKĘ

  • koncentrujesz się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej i złożonością procesów związanych z integracją europejską.
  • poznajesz działalność instytucji europejskich w tym prawne i finansowe mechanizmy ich funkcjonowania
  • uczysz się, jak poruszać się w gąszczu unijnych przepisów i ich narodowej implementacji
  • zdobywasz umiejętności w zakresie przygotowywania i realizacji projektów finansowanych z UE
  • zdobywasz również możliwość poznania kulturowych, historycznych i politycznych kontekstów funkcjonowania zjednoczonej Europy.

 

GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?
Autorski program studiów zapewniający odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwala absolwentom Europeistyki UKSW podjąć pracę w charakterze specjalisty na różnych poziomach administracji publicznej: od szczebla samorządowego przez państwowy po unijny, jak również w organizacjach pozarządowych, ośrodkach kulturalnych oraz środkach masowego przekazu.

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia:

Przedmiot kierunkowy (do wyboru przez kandydata): historia, WOS, geografia, matematyka
Sposób rekrutacji:
Przyjęcie na studia odbywa się poprzez stworzenie listy rankingowej świadectw maturalnych obejmującej zarówno stare, jak i nowe matury oraz matury międzynarodowe. Kolejność na liście ustalana jest według najwyższej liczby punktów wynikających ze świadectwa maturalnego, wyliczanych według wzoru. Wzór oraz szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy