Studiuj bezpieczeństwo wewnętrzne

uk2de2fr2ru2ukr2by2

 

Obraz3Niespotykane dotąd tempo zmian, zachodzących w świecie współczesnym, generuje liczne zagrożenia. Sytuacja ta stanowi główną przyczynę poszukiwania sposobów diagnozowania i zapobiegania sytuacjom kryzysowym. Podejmowanie skutecznych działań w obszarach bezpieczeństwa  politycznego, militarnego, społecznego, kulturowego, ekologicznego czy fizycznego wymaga wszechstronnego przygotowania łączącego wiedzę z różnych dyscyplin z praktyką. Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW wychodzi naprzeciw tym potrzebom oferując ścieżkę kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie przewidywania, przeciwdziałania oraz likwidacji skutków pojawienia się różnego rodzaju zagrożeń, w tym szczególnie tworzenia polityk oraz systemów bezpieczeństwa w administracji publicznej i przedsiębiorstwach.

 

STUDIUJĄC BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  • uzyskujesz specjalistyczną wiedzę ukierunkowaną na problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej
  • wiedza  z zakresu nauk społecznych i humanistycznych (politologia, prawo, socjologia, historia) zapewni wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu dzięki umiejętności rozpoznawania jego struktury i występujących na jego obszarze zależności i zagrożeń
  • otrzymujesz praktyczne przygotowanie w zakresie sporządzania analiz, prognoz oraz przeprowadzania symulacji
  • uczysz się dobierać, wdrażać i koordynować  odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania

W trakcie studiów proponujemy ponadto atrakcyjny pakiet zajęć w językach obcych, a także możliwość nauki języka nowożytnego na poziomie B2 (europejskiego systemu opisu kształcenia).

GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ?

Kończąc studia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, zyskujesz praktyczne przygotowanie, które umożliwi podjęcie pracy w instytucjach państwowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, etc.). To jednak nie wszystko: specjaliści z zakresu tej dziedziny potrzebni są również w samorządzie lokalnym oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach, gdzie właściwe zarządzanie ochroną prowadzonej działalności jest priorytetem.

 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE); STUDIA BEZPŁATNE

Przedmiot kierunkowy (do wyboru przez kandydata): historia, WOS, informatyka, geografia

Procedura  rekrutacji:
Przyjęcie na studia odbywa się poprzez stworzenie listy rankingowej świadectw maturalnych obejmującej zarówno stare, jak i nowe matury oraz matury międzynarodowe. Kolejność na liście ustalana jest według najwyższej liczby punktów wynikających ze świadectwa maturalnego, wyliczanych według wzoru. Wzór oraz szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE); STUDIA PŁATNE, ALE JEDYNIE 3950 PLN ZA ROK!

Kandydaci przyjmowani są wedle kolejności zgłoszeń. Studia odbywają się w soboty i niedziele.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE); STUDIA PŁATNE, ALE JEDYNIE 4350 PLN za rok!

Kandydaci przyjmowani są wedle kolejności zgłoszeń. Studia odbywają się w soboty i niedziele.

Ulotkę z informacjami można pobrać TUTAJ

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy