Studia doktoranckie

 Studia III stopnia – studia doktoranckie
Dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje pasje naukowe Instytut Politologii UKSW proponuje studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce. Studia trwają cztery lata i obejmują serię wykładów i konwersatoriów przeznaczonych dla doktorantów, praktyki dydaktyczne (samodzielne prowadzenie zajęć) oraz seminaria naukowe służące przygotowaniu rozprawy doktorskiej. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i są bezpłatne. Dla najlepszych studentów istnieje możliwość ubiegania się o stypendium Rektora UKSW.

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Erasmus+

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy