Polityka etniczna Słowacji

Piotr Bajda i Radosław Zenderowski,  Polityka etniczna Słowacji, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016, ss. 223.

Książka Piotra Bajdy i Radosława Zenderowskiego pt. Polityka etniczna Słowacji jest interesującym opracowaniem ważnego problemu, aczkolwiek do tej pory nieopisanego w takim zakresie w literaturze polskiej. Autorzy poddali analizie politykę etniczną Słowacji, słusznie podnosząc w uwagach wstępnych, że „bez uwzględnienia bowiem kwestii etnicznych wszelkie badania nad słowacką polityką zagraniczną muszą być obarczone błędem, niebezpieczeństwem nieuchwycenia jednego z najistotniejszych faktorów. Ze względu na dwie liczne, bo stanowiące ok. 20 proc. społeczeństwa, mniejszości: węgierską i romską, a zwłaszcza posiadającą silne wsparcie ze strony macierzystego państwa mniejszość węgierską, państwo słowackie musiało dokonać rewizji własnej polityki i wypracować, także z udziałem zwłaszcza mniejszości węgierskiej, reguły koegzystencji i realizowanej polityki”.

Książka próbuje w systematyczny sposób przedstawić, jaka jest pozycja mniejszości narodowych na Słowacji, jak wpływają na politykę i jakimi instrumentami władza się posługuje, by kształtować relacje między słowacką większością a poszczególnymi mniejszościami. Autorzy podjęli także próbę przedstawienia, jak kwestie etniczne mogą wpływać na relacje międzynarodowe i pozycję międzynarodową na przykładzie Słowacji.

O studiowaniu politologii

Erasmus+

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy