Studiuj POLITOLOGIĘ

Proponujemy szerokie i interdyscyplinarne podejście do wielu dziedzin życia społecznego, które potraktowane łącznie pozwalają lepiej zrozumieć zjawiska określane mianem polityki.

Studiuj EUROPEISTYKĘ

Zdobędziesz kompetencje w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy z nauk społecznych, pogłębioną znajomość zasad funkcjonowania Unii Europejskiej oraz umiejętność poruszania się w charakterystycznej dla Europy tkance społeczno-kulturowych relacji.

Studiuj BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Zdobędziesz wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie przewidywania, przeciwdziałania oraz likwidacji skutków różnego rodzaju zagrożeń, w tym tworzenia polityk oraz systemów bezpieczeństwa w administracji publicznej i przedsiębiorstwach.

Nowe publikacje Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW

Na skróty

Program Most

fundacja-konrada-adenauera

MNiSW

mnisw

Narodowe Centrum Nauki

nnn

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ncn

Google Scholar

gs

Polska Bibliografia Naukowa

gs

Informacja o cookies

nauka-w-polsce
 1. Konferencja pt. Nowe partie, nowe ruchy polityczne, nowe elity

  17_11_2016Zapraszamy na ogólnopolską konferencję pt. „Nowe partie, nowe ruchy polityczne, nowe elity. Idea i praktyka współczesnej demokracji”, organizowaną przez Katedrę Instytucji i Zachowań Politycznych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW. Konferencja odbędzie się 17 listopada 2016 r. na terenie Kampusu UKSW, ul. Wóycickiego 1/3 budynek 21, s. 327. Szczegółowy program do pobrania TUTAJ   Plakat można pobrać TUTAJ

   

 2. Seminarium pt. Reprezentacja mniejszości niemieckiej w Europie Środkowej

  mniejszosci_niemieckaZapraszamy na seminarium naukowe pt. Reprezentacja mniejszości niemieckiej w Europie Środkowej – historia, teraźniejszość, przyszłość, zorganizowane przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Fundację Konrada Adenauera w Polsce i Fundację Collegium Interethnicum, termin: środa 9 listopada 2016 r., początek godz. 15.00; miejsce: kampus UKSW, sala 227 w budynku nr 23, ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Program seminarium można pobrać TUTAJ

   

 3. Nowa publikacja pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

  dylus_polityka2Miło nam poinformować, że ukazała się drukiem monografia autorstwa prof. Anieli Dylus pt. Polityka w perspektywie etycznej i religijnej (Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, ss. 501). Deklarowana w tytule perspektywa etyczna w spojrzeniu na politykę oznacza poszukiwanie koniunkcji między pragmatyczną racjonalnością polityczną a racjonalnością etyczną, tj. między skutecznością i moralnością, instytucjami i cnotami, interesami i wartościami. Natomiast perspektywa religijna zakłada istnienie styku religii i polityki. Takie założenie towarzyszy zebranym w książce refleksjom wokół aksjologicznych podstaw polityki, wynaturzeń jej struktur i postaw uprawiających ją podmiotów, pojawiających się w praktyce politycznej dylematów, kwestii gospodarczych i stosunku Kościoła do wspólnoty politycznej.

 4. Nowa publikacja pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

  Miło nam poinformować, że ukazała się drukiem monografia autorstwa prof. Radosława Zenderowskiego, dr Krzysztofa Cebula i mgr Bartosza Kozińskiego pt. Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku. Uwarunkowania, stan obecny, wyzwania dla polityki (Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2016, ss. 194). Krótką informację o publikacji można znaleźć na stronie wydawnictwa: http://cedewu.pl/Konflikty-etniczne-w-Europie

   

 5. Międzynarodowy projekt z udziałem pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

  caritas12 marca 2016 r. na naszym Wydziale został zainaugurowany cykl workshopów w ramach międzynarodowego projektu „Caritas Variety Parameters Inventory”. Celem projektu jest wypracowanie metodologii międzynarodowych badań porównawczych nad różnicami w funkcjonowaniu organizacji charytatywnych w krajach Wyszehradu. W skład zespołu badawczego wchodzą: dr Jakub Doležel (lider projektu) z Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), dr hab. Nándor Birher z Ferenc Gaal Főiskola w Szeged i Veszprémi Ersek Hittudományi Főiskola (Węgry), doc. dr Michal Opatrný z Uniwersytetu w Czeskich Budziejowicach, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ks. dr Wojciech Sadłoń oraz dr hab. Tadeusz Kamiński z IP UKSW.

 6. Nowa publikacja pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

  Miło nam poinformować, że ukazała się drukiem publikacja Piotra Bajdy i Radosława Zenderowskiego pt. „Polityka etniczna Słowacji” (Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016, ss. 223). Książka próbuje w systematyczny sposób przedstawić, jaka jest pozycja mniejszości narodowych na Słowacji, jak wpływają na politykę i jakimi instrumentami władza się posługuje, by kształtować relacje między słowacką większością a poszczególnymi mniejszościami. Autorzy podjęli także próbę przedstawienia, jak kwestie etniczne mogą wpływać na relacje międzynarodowe i pozycję międzynarodową na przykładzie Słowacji.

 7. Konferencja pt. Zaolzie jako wieloetniczny region historyczno-kulturowy

  zaolzieInstytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej oraz Fundacja Collegium Interethnicum zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. Zaolzie jako wieloetniczny region historyczno-kulturowy. Doświadczenia koegzystencji i wyzwania na przyszłość. Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 października 2016 r. (piątek-sobota) na kampusie UKSW, ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie (Aula Schumana w bud. 21). Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 24 października 2016 r. Materiały do pobrania: [informacje o konferencji]   [plakat A2]   [plakat A3].

   

 8. Zaproszenie na wykłady z cyklu JPII Memorial Lectures

  ccjp

  Centrum Myśli Jana Pawła II (ul. Foksal 11, Warszawa) zaprasza na tegoroczne wykłady z cyklu John Paul II Memorial Lectures. W środę 5 października br. będziemy gościć lorda Davida Altona, który wygłosi wykład „Powszechne prawo, powszechnie łamane: wolność wyznania a prześladowania religijne XXI wieku”. Lord Alton jest brytyjskim politykiem, twórcą organizacji broniącej praw człowieka na forum międzynarodowym Jubilee Campaign. Ponadto w ramach tegorocznego cyklu prelekcje wygłoszą: dr Wanda Półtawska oraz prof. Frans Alting von Geusau. Program wykładów można pobrać TUTAJ

   


O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa


Publikacje

Pracownicy