Studiuj POLITOLOGIĘ

Proponujemy szerokie i interdyscyplinarne podejście do wielu dziedzin życia społecznego, które potraktowane łącznie pozwalają lepiej zrozumieć zjawiska określane mianem polityki.

Studiuj EUROPEISTYKĘ

Zdobędziesz kompetencje w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy z nauk społecznych, pogłębioną znajomość zasad funkcjonowania Unii Europejskiej oraz umiejętność poruszania się w charakterystycznej dla Europy tkance społeczno-kulturowych relacji.

Studiuj BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Zdobędziesz wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie przewidywania, przeciwdziałania oraz likwidacji skutków różnego rodzaju zagrożeń, w tym tworzenia polityk oraz systemów bezpieczeństwa w administracji publicznej i przedsiębiorstwach.

Nowe publikacje Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW

Na skróty

Program Most

fundacja-konrada-adenauera

MNiSW

mnisw

Narodowe Centrum Nauki

nnn

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ncn

Google Scholar

gs

Polska Bibliografia Naukowa

gs

Informacja o cookies

nauka-w-polsce
 1. Dr Bartosz Rydliński na University of North Carolina at Chapel Hill

  ncuDr Bartosz Rydliński w dniach 6-10 listopada będzie przebywał z wizytą w University of North Carolina at Chapel Hill, podczas której wygłosi wykład gościnny pt. „Illiberal Revolution: V4 or EU Phenomenon?”. Ponadto dr Rydliński wygłosi wprowadzenie do zajęć „Politics of East-Central Europe” i „Political Transition and Democratization in Comparative Perspective” oraz weźmie udział w polskim klubie dyskusyjnym „Kawiarenka”. Wizyta jest możliwa dzięki finansowaniu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

   

 2. Studium Generale Europa zaprasza w środę 23 listopada

  jiInstytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Fundacja Konrada Adenauera oraz Fundacja Collegium Interethnicum zapraszają na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie w ramach Studium Generale Europa. Naszym gościem będzie prof. Josef Isensee (profesor Uniwersytetu w Bonn), który wygłosi wykład pt. „Demokratyczne państwo prawa i jego przyszłość”. Spotkanie odbędzie się w środę 23 listopada o godz. 15.00 w sali 201 w budynku nr 23 na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

   

 3. Zapraszamy na konferencję pt. ‘Shared Vision, Common Action’: Global Strategy for European Foreign and Security Policy

  ue-externalInstytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie (Zakład Stosunków Międzynarodowych), Fundacja Konrada Adenauera oraz Fundacja Collegium Interethnicum zapraszają na konferencję naukową pt. ‘Shared Vision, Common Action’: Global Strategy for European Foreign and Security Policy, która odbędzie się 21 listopada 2016 r. (poniedziałek) na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, aula im. Roberta Schumana (bud. nr 21) w godz. 10:45-15:20. Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Sven Biscop (Royal Institute for International Relations w Brukseli), który wygłosi wykład pt. The EU Global Strategy: Realpolitik with European Characteristics. Program konferencji można pobrać TUTAJ

   

 4. Konferencja pt. Nowe partie, nowe ruchy polityczne, nowe elity

  17_11_2016Zapraszamy na ogólnopolską konferencję pt. „Nowe partie, nowe ruchy polityczne, nowe elity. Idea i praktyka współczesnej demokracji”, organizowaną przez Katedrę Instytucji i Zachowań Politycznych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW. Konferencja odbędzie się 17 listopada 2016 r. na terenie Kampusu UKSW, ul. Wóycickiego 1/3 budynek 21, s. 327. Szczegółowy program do pobrania TUTAJ   Plakat można pobrać TUTAJ

   

 5. Seminarium pt. Reprezentacja mniejszości niemieckiej w Europie Środkowej

  mniejszosci_niemieckaZapraszamy na seminarium naukowe pt. Reprezentacja mniejszości niemieckiej w Europie Środkowej – historia, teraźniejszość, przyszłość, zorganizowane przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Fundację Konrada Adenauera w Polsce i Fundację Collegium Interethnicum, termin: środa 9 listopada 2016 r., początek godz. 15.00; miejsce: kampus UKSW, sala 227 w budynku nr 23, ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Program seminarium można pobrać TUTAJ

   

 6. Nowa publikacja pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

  dylus_polityka2Miło nam poinformować, że ukazała się drukiem monografia autorstwa prof. Anieli Dylus pt. Polityka w perspektywie etycznej i religijnej (Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, ss. 501). Deklarowana w tytule perspektywa etyczna w spojrzeniu na politykę oznacza poszukiwanie koniunkcji między pragmatyczną racjonalnością polityczną a racjonalnością etyczną, tj. między skutecznością i moralnością, instytucjami i cnotami, interesami i wartościami. Natomiast perspektywa religijna zakłada istnienie styku religii i polityki. Takie założenie towarzyszy zebranym w książce refleksjom wokół aksjologicznych podstaw polityki, wynaturzeń jej struktur i postaw uprawiających ją podmiotów, pojawiających się w praktyce politycznej dylematów, kwestii gospodarczych i stosunku Kościoła do wspólnoty politycznej.

 7. Nowa publikacja pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

  Miło nam poinformować, że ukazała się drukiem monografia autorstwa prof. Radosława Zenderowskiego, dr Krzysztofa Cebula i mgr Bartosza Kozińskiego pt. Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku. Uwarunkowania, stan obecny, wyzwania dla polityki (Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2016, ss. 194). Krótką informację o publikacji można znaleźć na stronie wydawnictwa: http://cedewu.pl/Konflikty-etniczne-w-Europie

   

 8. Międzynarodowy projekt z udziałem pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

  caritas12 marca 2016 r. na naszym Wydziale został zainaugurowany cykl workshopów w ramach międzynarodowego projektu „Caritas Variety Parameters Inventory”. Celem projektu jest wypracowanie metodologii międzynarodowych badań porównawczych nad różnicami w funkcjonowaniu organizacji charytatywnych w krajach Wyszehradu. W skład zespołu badawczego wchodzą: dr Jakub Doležel (lider projektu) z Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), dr hab. Nándor Birher z Ferenc Gaal Főiskola w Szeged i Veszprémi Ersek Hittudományi Főiskola (Węgry), doc. dr Michal Opatrný z Uniwersytetu w Czeskich Budziejowicach, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ks. dr Wojciech Sadłoń oraz dr hab. Tadeusz Kamiński z IP UKSW.


O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa


Publikacje

Pracownicy