Nowe publikacje Instytutu Politologii UKSW

Instytut Politologii otwiera na studiach magisterskich specjalność w jęz. angielskim

Instytut Politologii UKSW

Na skróty

Program Most

fundacja-konrada-adenauera

MNiSW

mnisw

Narodowe Centrum Nauki

nnn

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ncn

Google Scholar

gs

Polska Bibliografia Naukowa

gs

Informacja o cookies

nauka-w-polsce
 1. Nowa publikacja pracowników Instytutu Politologii UKSW

  dylus_polityka2Miło nam poinformować, że ukazała się drukiem monografia autorstwa prof. Anieli Dylus pt. Polityka w perspektywie etycznej i religijnej (Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, ss. 501). Deklarowana w tytule perspektywa etyczna w spojrzeniu na politykę oznacza poszukiwanie koniunkcji między pragmatyczną racjonalnością polityczną a racjonalnością etyczną, tj. między skutecznością i moralnością, instytucjami i cnotami, interesami i wartościami. Natomiast perspektywa religijna zakłada istnienie styku religii i polityki. Takie założenie towarzyszy zebranym w książce refleksjom wokół aksjologicznych podstaw polityki, wynaturzeń jej struktur i postaw uprawiających ją podmiotów, pojawiających się w praktyce politycznej dylematów, kwestii gospodarczych i stosunku Kościoła do wspólnoty politycznej.

 2. Nowa publikacja pracowników Instytutu Politologii UKSW

  Miło nam poinformować, że ukazała się drukiem monografia autorstwa prof. Radosława Zenderowskiego, dr Krzysztofa Cebula i mgr Bartosza Kozińskiego pt. Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku. Uwarunkowania, stan obecny, wyzwania dla polityki (Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2016, ss. 194). Krótką informację o publikacji można znaleźć na stronie wydawnictwa: http://cedewu.pl/Konflikty-etniczne-w-Europie

   

 3. Międzynarodowy projekt z udziałem pracowników Instytutu Politologii UKSW

  caritas12 marca 2016 r. na naszym Wydziale został zainaugurowany cykl workshopów w ramach międzynarodowego projektu „Caritas Variety Parameters Inventory”. Celem projektu jest wypracowanie metodologii międzynarodowych badań porównawczych nad różnicami w funkcjonowaniu organizacji charytatywnych w krajach Wyszehradu. W skład zespołu badawczego wchodzą: dr Jakub Doležel (lider projektu) z Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), dr hab. Nándor Birher z Ferenc Gaal Főiskola w Szeged i Veszprémi Ersek Hittudományi Főiskola (Węgry), doc. dr Michal Opatrný z Uniwersytetu w Czeskich Budziejowicach, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ks. dr Wojciech Sadłoń oraz dr hab. Tadeusz Kamiński z IP UKSW.

 4. Nowa publikacja pracowników Instytutu Politologii UKSW

  Miło nam poinformować, że ukazała się drukiem publikacja Piotra Bajdy i Radosława Zenderowskiego pt. „Polityka etniczna Słowacji” (Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016, ss. 223). Książka próbuje w systematyczny sposób przedstawić, jaka jest pozycja mniejszości narodowych na Słowacji, jak wpływają na politykę i jakimi instrumentami władza się posługuje, by kształtować relacje między słowacką większością a poszczególnymi mniejszościami. Autorzy podjęli także próbę przedstawienia, jak kwestie etniczne mogą wpływać na relacje międzynarodowe i pozycję międzynarodową na przykładzie Słowacji.

 5. Konferencja pt. Zaolzie jako wieloetniczny region historyczno-kulturowy

  zaolzieInstytut Politologii UKSW, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej oraz Fundacja Collegium Interethnicum zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. Zaolzie jako wieloetniczny region historyczno-kulturowy. Doświadczenia koegzystencji i wyzwania na przyszłość. Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 października 2016 r. (piątek-sobota) na kampusie UKSW, ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie (Aula Schumana w bud. 21). Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 24 października 2016 r. Materiały do pobrania: [informacje o konferencji]   [plakat A2]   [plakat A3].

   

 6. Zaproszenie na wykłady z cyklu JPII Memorial Lectures

  ccjp

  Centrum Myśli Jana Pawła II (ul. Foksal 11, Warszawa) zaprasza na tegoroczne wykłady z cyklu John Paul II Memorial Lectures. W środę 5 października br. będziemy gościć lorda Davida Altona, który wygłosi wykład „Powszechne prawo, powszechnie łamane: wolność wyznania a prześladowania religijne XXI wieku”. Lord Alton jest brytyjskim politykiem, twórcą organizacji broniącej praw człowieka na forum międzynarodowym Jubilee Campaign. Ponadto w ramach tegorocznego cyklu prelekcje wygłoszą: dr Wanda Półtawska oraz prof. Frans Alting von Geusau. Program wykładów można pobrać TUTAJ

   

 7. Informacja dotycząca składania prac licencjackich i magisterskich

  seminarium

  UWAGA! Decyzję Dziekana o warunkach dopuszczenia do egzaminu dyplomowego można pobrać TUTAJ

  Studenci wszystkich kierunków i stopni zobowiązani są złożyć w Dziekanacie prace dyplomowe do 14 czerwca 2016 r. (studenci Europeistyki I stopnia składają u promotora). Studenci Politologii, Bezpieczeństwa i Europeistyki II stopnia przy składaniu pracy powinni dostarczyć:

  1) jeden egzemplarz pracy – praca w miękkiej oprawie, sklejona lub zszyta, dwustronnie drukowana z oświadczeniem o samodzielności podpisanym przez promotora (znajduje się w systemie APD UKSW – login jak do USOS) zamieszczonym po stronie tytułowej;

  * Student dostarcza osobiście egzemplarze pracy (jeżeli są wymagane) dla promotora i recenzenta (format tych egzemplarzy do indywidualnych ustaleń z promotorem). więcej »

 8. Publikacja na temat kryzysu w Europie

  kryz4aInformujemy, że jest już dostępna w wersji elektronicznej recenzowana praca zbiorowa pt. Dlaczego europeistyka? Europa w czasie kryzysu pod redakcją dr Anny Skolimowskiej i dr Katarzyny Grzybowskiej-Waleckiej, będąca efektem pracy zespołu pracowników Instytutu Politologii UKSW w Warszawie.  Podejmowana jest w niej problematyka kryzysu, jakiego doświadcza w ostatnim czasie Europa w wymiarze politycznym, społeczno-demograficznym oraz tożsamości w relacjach międzynarodowych. Książka przygotowana została w ramach Warszawskich Warsztatów Politologicznych, jakie w dniach 18-20.11.2015 r. zorganizowano w Instytucie Politologii UKSW w Warszawie. E-book można pobrać TUTAJ


Olimpiada WPSW

olimpiada-wos

Erasmus+

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy