Osiągnięcia doktorantów

t1Katarzyna Stępkowska, Justyna Stępkowska (red.), Instytucja rodziny wczoraj i dziś: perspektywa interdyscyplinarna. Tom 1. Między prawem i rynkiem, Politechnika Lubelska, Lublin 2012, ss. 118.

Justyna Stępkowska, Katarzyna Stępkowska (red.), Instytucja rodziny wczoraj i dziś: perspektywa interdyscyplinarna. Tom 2. Społeczeństwo i kultura, Politechnika Lubelska, Lublin 2012, ss. 185.

Rodzina – fundament życia i funkcjonowania każdej społeczności – jest instytucją uniwersalną. Nie tylko zaspokaja podstawowe i najważniejsze potrzeby ludzi, ale będąc wspólnotą najmniejszą, buduje społeczności największe. Wielość płaszczyzn, na których można rozpatrywać i badać funkcjonowanie rodziny, czyni z niej niezwykle inspirujący i zawsze ciekawy przedmiot badań i analiz. Świadczy o tym także niniejsza publikacja będąca owocem dociekań młodych adeptów nauki – doktorów i doktorantów.

Instytucja rodziny wczoraj i dziś: perspektywa interdyscyplinarna to dwutomowa recenzowana monografia wieloautorska. Pierwszy tom prezentuje tematykę rozpiętą Między prawem i rynkiem, drugi zaś koncentruje się na kontekście, który dla badania rodziny tworzą Społeczeństwo i kultura.

Serdecznie polecamy Państwu niniejszą pozycję i zapraszamy do lektury.

Pobierz e-book (tom 1)

Pobierz e-book (tom 2)

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy