Instytut Politologii UKSW – oficjalna witryna

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

olimp

 

 

 

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest olimpiadą przedmiotową organizowaną corocznie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, tj. liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających.Zawody podzielone są na 3 części:

Zawodnicy, którzy dostali się do trzeciego etapu mają zapewnione oceny celujące z wiedzy o społeczeństwie na koniec roku.
Finaliści, którymi zostają ci uczestnicy etapu centralnego, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów z testu na świadectwie maturalnym (na poziomie rozszerzonym) otrzymują najwyższą notę z tego przedmiotu i zwolnieni są z jego zdawania oraz otrzymują wstęp na niektóre wydziały części uczelni.
Laureaci zwolnieni są z postępowania kwalifikacyjnego na niektóre kierunki najbardziej prestiżowych uniwersytetów.
Organizatorem olimpiady jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.W roku szkolnym 2013/2014 Instytut Politologii UKSW odpowiada za przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz regionalnych Olimpiady dla województwa mazowieckiego. Wkrótce na tej stronie pojawią się przydatne informacje, które pozwolą lepiej przygotować się do testów eliminacyjnych.

Terminy:

do 15 października 2014 r. – zgłaszanie szkół do udziału w Olimpiadzie

28 listopada 2014 r. (godz. 8.00) – zawody szkolne Olimpiady

do 10 grudnia 2014 roku – przesyłanie do Komitetu Okręgowego prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych i protokołów z zawodów szkolnych

24 stycznia 2014 r. (godz. 10.00) – zawody okręgowe Olimpiady

do 6 lutego 2014 roku  – przesyłanie do Komitetu Głównego prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych i protokołów z zawodów okręgowych

15-16 marca 2014 r. – zawody centralne Olimpiady

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

Informator Olimpiady (pobierz)

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy pisać na adres: olimpiada.wos@uksw.edu.pl.

Adres do korespondencji:

Biuro Komitetu Okręgowego Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 11, pokój 01

01-938 Warszawa

 

WNHiS UKSW

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos

10-lecie członkostwa Polski w UE

10lat

Wykłady publiczne

studium-generale-europa

Centra badawcze

mzbnm

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Forum Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy