Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

olimp

 

 

 

LVII edycja Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym 2015/2016

Temat zmienny: Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

 

logo_um_obc

Olimpiada odbywa się pod patronatem Pana Adama Struzika,

Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

 

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest olimpiadą przedmiotową organizowaną corocznie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, tj. liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających.Zawody podzielone są na 3 części:

Zawodnicy, którzy dostali się do trzeciego etapu mają zapewnione oceny celujące z wiedzy o społeczeństwie na koniec roku.
Finaliści, którymi zostają ci uczestnicy etapu centralnego, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów z testu na świadectwie maturalnym (na poziomie rozszerzonym) otrzymują najwyższą notę z tego przedmiotu i zwolnieni są z jego zdawania oraz otrzymują wstęp na niektóre wydziały części uczelni.
Laureaci zwolnieni są z postępowania kwalifikacyjnego na niektóre kierunki najbardziej prestiżowych uniwersytetów.

Organizatorem olimpiady jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.W roku szkolnym 2014/2015 Instytut Politologii UKSW odpowiada za przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz regionalnych Olimpiady dla województwa mazowieckiego.

Terminy:

do 16 października 2015 r. – zgłaszanie szkół do Komitetu Okręgowego

27 listopada 2015 r. (godz. 10.00) – zawody szkolne Olimpiady

do 11 grudnia 2015 roku – przesyłanie do Komitetu Okręgowego prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych i protokołów z zawodów szkolnych

16 stycznia 2016 r. (godz. 10.00) – zawody okręgowe Olimpiady

do 6 lutego 2016 roku  – przesyłanie do Komitetu Głównego prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych i protokołów z zawodów okręgowych

19-20 marca 2016 r. – zawody centralne Olimpiady

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

Informator Olimpiady (pobierz)

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy pisać na adres: olimpiada.wos@uksw.edu.pl.

Adres do korespondencji:

Biuro Komitetu Okręgowego Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pokój 216

01-938 Warszawa

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Erasmus+

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy