Mariusz Sulkowski

 

dr Mariusz Sulkowski

 

e-mail:  m.sulkowski@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE

od 2014 r. adiunkt w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2012 – praca doktorska obroniona na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, temat pracy: Społeczność turecka w Republice Federalnej Niemiec – procesy migracji i integracji po 1961 roku (promotor: prof. dr hab. Cezary Żołędowski, recenzenci: prof. dr hab. Antonii Rajkiewicz, UW; prof. dr hab. Dariusz Stola, PAN. Dyplom z wyróżnieniem.).

2009 – praca magisterska obroniona w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Temat pracy: Europeizacja Turcji. Perspektywa kulturowa i polityczna (promotor: prof. dr hab. Franciszek Gołembski).

2006 – praca magisterska obroniona w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Islam a demokracja, integracja muzułmanów w Europie, doktryna polityczna islamu, religia polityczna, myśl Erica Voegelina, totalitaryzm.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Myśl Społeczna Kościoła – ćwiczenia
 • Islam – wykład
 • Seminarium licencjackie
 • Historia filozofii – ćwiczenia
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej – wykład
 • Konflikty narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej – wykład
 • Polityki UE – wybrane zagadnienia – konwersatorium
 • Procesy integracji i dezintegracji we współczesnej Europie – konwersatorium
 • Teorie integracji europejskiej – konwersatorium
 • Współczesne Bałkany – konwersatorium

 

PUBLIKACJE

Sulkowski M. (red.), Demokratyczne państwo prawa i jego przyszłość, Elipsa, Warszawa 2018.

Mazurkiewicz, M. Gierycz, K. Wielecki, M. Sulkowski, M. Zarzecki, Totalitaryzm w epoce postmodernizmu. Raport z badania postaw młodzieży wobec totalitaryzmu, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, ss. 206  więcej»

Sulkowski M., Ideologia Państwa Islamskiego, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka 22(2018), s. 211-228 (link).

Sulkowski M., Secularism, freedom of religion and human rights as the foundations of Liberal democracy – their perception in christianity and islam, 10 years of Politics and Religion Journal, Belgrad 2017, s. 85-100 (link).

Sulkowski M., Islamska rekonkwista w Turcji, [w:] Andrzej Szabaciuk, Dariusz Wybranowski, Radosław Zenderowski, Religia w konfliktach etnicznych. Tom 1, KUL, Lublin 2016, s. 241-255.

Sulkowski M., Zagadnienie demokracji i totalitaryzmu w myśli Józefa Ratzingera / Benedykta XVI, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka 21(2017), s. 107-122 (link).

Sulkowski M., Sacrum w polityce i polityka w sacrum – o różnicach w kulturze chrześcijańskiej i islamskiej [w:] M. Sroczyńska, S. Zaręba (red.), Kościoły, religie, kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, s. 303-314.

 1. Rudowski, M. Sulkowski (eds.), Poland in European Union – perspectives of membership, Wydawnictwo Naukowe UKSW, ss. 192.

Sulkowski M., Świeckość, wolność religijna i prawa człowieka jako fundamenty demokracji liberalnej – percepcja w chrześcijaństwie i islamie [w:] Ryszard Michalak (red.), Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej, Zielona Góra 2016, 129-142 (link).

Sulkowski M., Polityczne konsekwencje kryzysu imigracyjnego w Niemczech, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka 20(2016), s. 59-72 (link).

Sulkowski M., Normatywny i aksjologiczny wymiar polityki Unii Europejskiej wobec kwestii Kosowa, Przegląd Zachodni 1(358)/2016, s. 23-46.

Sulkowski M., Normatywna polityka zewnętrzna Unii Europejskiej w obliczu konfliktu w Kosowie [w:] Anna Skolimowska (red.), Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Elipsa 2015, s. 99-138.

Sulkowski M., Pół wieku diaspory tureckiej w Niemczech. Społeczność turecka w Republice Federalnej Niemiec – procesy migracji i integracji po 1961 roku, Elipsa, Warszawa 2012, ss. 287.

Żołędowski C., M. Sulkowski, Europejskie kłopoty z wielokulturowością [w:] Anioł W., Duszczyk M., Zawadzki P., Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 2011, s. 57-78.

 

PROJEKTY BADAWCZE

2019 – Sajjid Kutb jako ideolog salafizmu; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Mariusz Sulkowski.

2017-18 – Ideologia Państwa Islamskiego (ISIS); projekt realizowany w ramach dotacji MNiSW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, kierownik: dr Mariusz Sulkowski.

2015-17 – Stan wiedzy i postaw młodzieży wobec totalitaryzmu; finansowany przez Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z pieniędzy pochodzących z Grantu Wyszehradzkiego (badania dla: Polski, Czech, Słowacji i Węgier) oraz z funduszy Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów w Niemczech (dla Austrii, Niemiec i Rumunii); kierownik modułu realizowanego przez UKSW: prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, członkowie zespołu: dr hab. Paweł Kaczorowski, prof. UKSW, dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW, dr hab. Sławomir Sowiński, dr Michał Gierycz, dr Mariusz Sulkowski, dr Marcin Zarzecki.

2016-17 – Idea postępu w myśli Erica Voegelina; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Mariusz Sulkowski.

2015-16 – Religia i wybory. Analiza obecności kwestii i elementów religijnych w kampaniach wyborczych w Polsce w 2015 roku, projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik projektu: dr hab. Sławomir Sowiński, członek zespołu badawczego: dr Mariusz Sulkowski.

2015-16 – Zagadnienie demokracji i totalitaryzmu w myśli J. Ratzingera/Benedykta XVI, projekt realizowany w ramach środków MNiSW dla młodych naukowców, kierownik: dr Mariusz Sulkowski.

 

FUNKCJE

Zeszyty Myśli Społecznej Kościoła „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka” – sekretarz redakcji (od 2018 r.)

 

PRZYNALEŻNOŚĆ

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy