Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku. Uwarunkowania, stan obecny, wyzwania dla polityki

Radosław Zenderowski, Bartosz Koziński, Krzysztof Cebul, Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku. Uwarunkowania, stan obecny, wyzwania dla polityki, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2016, ss. 194.

Niniejsza publikacja jest trzecim tomem serii wydawniczej. Pierwszy tom został poświęcony kwestiom narodowym w Europie Środkowo-Wschodniej w ujęciu historycznym, tom drugi zawiera przekrojową i porównawczą analizę współczesnych kwestii narodowościowych w regionie, zaś tematyką tomu trzeciego jest rozwiązywanie i łagodzenie napięć i konfliktów etnicznych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

W niniejszej publikacji autorzy próbują odpowiedzieć na następujące pytania:
• Jakie są główne uwarunkowania i kierunki konfliktów w Europie Środkowo-Wschodniej?
• W jaki sposób historyczne konflikty etniczne oraz różnego rodzaju etnokulturowe resentymenty wpływają na współczesne relacje międzynarodowe?
• Jakie jest znaczenie mniejszości narodowych i diaspory w konfliktach etnicznych?
• Jakie sytuacje konfliktowe ujawniły się w polityce etnicznej państwa polskiego oraz innych państw Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku?
• Jaki jest stosunek głównych sił politycznych do prawodawstwa dotyczącego mniejszości narodowych i etnicznych?
• Jaką rolę odgrywa religia we współczesnych konfliktach etnicznych?

O studiowaniu politologii

Erasmus+

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy