Konferencja naukowa ku czci prof. Anieli Dylus

aniela 510 października 2018 r. odbyła się na UKSW Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Znaki czasu, znaki nadziei. Katolicka Nauka Społeczna w XXI wieku” zorganizowana przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce ku czci prof. dr. hab. Anieli Dylus. Spotkanie to było wyrazem wdzięczności dla Pani Profesor za Jej pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz naszego Instytutu oraz całego Uniwersytetu w związku z przejściem na emeryturę.

Konferencję uroczyście otworzył prof. dr hab. Radosław Zenderowski – Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW. Następnie Magdalena Bem-Andrzejewska – Dyrektor w MNiSW odczytała słowo okolicznościowe, jakie do prof. Dylus oraz wszystkich uczestników konferencji skierował Premier Jarosław Gowin (pobierz). W uroczystej części otwierającej konferencję wzięli udział również: prof. Anna Czyż – Prodziekan WNHiS UKSW oraz dr Piotr Womela – przedstawiciel Fundacji Konrada Adenauera.

Wśród gości biorących udział w poszczególnych panelach dyskusyjnych znaleźli się wybitni przedstawiciele katolickiej nauki społecznej, m.in.: prof. Josef Isensee, prof. Irena Lipowicz, prof. Helmut Renöckl, prof. Ingeborg Gabriel oraz prof. Manfred Spieker.

Tematyka każdego z trzech paneli dyskusyjnych: „Polityka w perspektywie religijnej i etycznej”, „Gospodarka. Moralność. Chrześcijaństwo” oraz „Europa. Fundamenty jedności” była powiązana z zainteresowaniami badawczymi prof. Anieli Dylus.

Konferencję zakończyła uroczystość wręczenia pamiątkowej Księgi Jubileuszowej oraz liczne gratulacje i życzenia od współpracowników, kolegów i koleżanek, a także studentów – dla p. prof. Anieli Dylus.

IMG_5492

IMG_5512

IMG_5455

IMG_5214

Erasmus+

O studiowaniu politologii

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa


Publikacje

Pracownicy