Kazimierz Pawlik

 

 radca prawny dr Kazimierz Pawlik

adiunkt w Zakładzie Studiów Europejskich, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich

e-mail: k.pawlik@uksw.edu.pl

 

 

 

CURRICULUM VITAE

od 2016 r. – adiunkt w  Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich

2016 r. – praca doktorska obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, uzyskany stopień: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

2011-2016 – studia doktorskie w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2013 – uzyskany tytuł radcy prawnego

2010-2012 – aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

2006-2010 – studium dziennikarstwa europejskiego, Centrum Europejskie Natolin

2004 – praca magisterska obroniona na Wydziale Prawa i Administracji UKSW

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

– formy oddolnej kontroli władzy przez obywateli

– zależność samorządu terytorialnego od administracji rządowej

– odpowiedzialność centralnych organów administracji publicznej w Polsce i w państwach Europy Środowej

– historia myśli administracyjnej

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

– Administracja publiczna

– Wprowadzenie do prawa cywilnego

– Podstawy prawa międzynarodowego

– Prawo dyplomatyczne i konsularne

– Prawo Unii Europejskiej

– Nauka o prawie

– Wprowadzenie do prawa europejskiego

– Organizacje międzynarodowe

 

PUBLIKACJE

Monografie (współautorstwo)

  • K. Grobicka-Madej, L. Mażewski, K. Pawlik, A. Sobolewska, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2015, ss. 183.
  • K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu, Warszawa 2015 (wydanie III, poprzednie wydania: 2010, 2013), ss. 180.

Artykuły w pracach zbiorowych

  • Pawlik K., Temporalne ograniczenia postępowania nadzorczego wojewody względem uchwał administracji samorządowej a skuteczność działań nadzorczych, w: P. Śwital, S. Fundowicz (red.), Kontrola i nadzór w administracji samorządowej, Radom-Lublin 2015
  • Pawlik K., Decyzje administracyjne jako przedmiot informacji publicznej – problemy praktyczne postępowania przed organem administracji publicznej prowadzonego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w: S. Fundowicz, P. Śwital, B. Składanka (red.), ABC Administracji, Radom 2015, s. 62-70.
  • Pawlik K., Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w świetle aktów prawnych Rady Europy, w: K. Glinka (red.), Naród, narodowy, narodowościowy. Stosunki narodowościowe wczoraj i dziś, Zielona Góra, 2010, s. 196-203.

Artykuły i recenzje w czasopismach

  • Pawlik K., Prywatność podmiotów zewnętrznych a dostęp do informacji publicznej, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2016 nr 19, s. 17-19.
  • Pawlik K., Wynagrodzenie jako informacja publiczna, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2016 nr 9, s. 14-17.
  • Pawlik K., Procedura udostępnienia informacji publicznej, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2015 nr 23, s. 18-20.
  • Pawlik K., Postępowanie nadzorcze wojewody wobec aktów prawa miejscowego, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2015 nr 15, s. 29-31.

 

PROJEKTY BADAWCZE

2013-2014 – Dylematy strategiczne partii politycznych, kierownik projektu dr hab. Paweł Ruszkowski, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW.

 

 

 

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy