Zespół badań nad związkami polityki i religii

Zespół badań nad związkami polityki i religii. Prowadzone są tu kompleksowe badania nad relacjami łączącymi sferę polityki ze sferą religii w oparciu o paradygmaty właściwe poszczególnym subdyscyplinom politologicznym, zwłaszcza teorii polityki i myśli politycznej, systemom i zachowaniom politycznym oraz stosunkom międzynarodowym. Naukowców współpracujących w ramach zespołu interesują takie zagadnienia jak: aksjologiczne (w tym religijne) podstawy polityki, religia a tożsamość partii politycznych, religia a społeczeństwo obywatelskie, religia jako czynnik w konfliktach o podłożu nacjonalistycznym, religia w ujęciu poszczególnych ideologii politycznych, teologia polityczna, zjawisko fundamentalizmu religijnego, religia obywatelska, rola religii w stosunkach międzynarodowych, w tym w procesie integracji europejskiej.

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa


Publikacje

Pracownicy