Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

piotr-mazurkiewicz

 

 Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz

. e-mail: p.mazurkiewicz@uksw.edu.pl

 

 

Zakład Teorii Państwa i Teorii Polityki

Dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. UKSW (kierownik Zakładu)
Dr hab. Paweł Kaczorowski, prof. UKSW

 

Zakład Filozofii i Myśli Politycznej

Prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski (kierownik Zakładu)
Dr Mariusz Sulkowski

 

Zakład Kulturowych Podstaw Polityki

Dr hab. Michał Gierycz, prof. UKSW (kierownik Zakładu)
Dr hab. Sławomir Sowiński, prof. UKSW
Mgr Urszula Góral
Mgr Patrycja Rutkowska

 

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną o w następujących przestrzeniach nauk o polityce: podstawowe zagadnienia teorii polityki; najważniejsze pojęcia związane z refleksją nad polityką; główne nurty myśli politycznej, zwłaszcza w tradycji republikańskiej począwszy od jej narodzin, poprzez dziedzictwo intelektualne I Rzeczypospolitej, po myśl ojców założycieli USA; problematyka państwa, jego historii od czasów renesansu, wewnętrznej racjonalności, struktury ideowej i instytucjonalnej, konceptualizacja zjawiska polityki oraz władzy politycznej, jej podstaw i prawomocności.; metapolityczne podstawy życia publicznego, w tym zwłaszcza rola religii, etyki, koncepcji człowieka oraz tożsamości zbiorowych i tradycji kulturowych w przebiegu procesów politycznych. Znaczna część pracy naukowo-dydaktycznej Katedry dotyczy relacji między polityką a religią, zwłaszcza w kontekście judeochrześcijańskich i chrześcijańskich wymiarów cywilizacji europejskiej i amerykańskiej.

Zespół stanowią pracownicy naukowo-badawczy, profesorowie i adiunkci, o wysokich kwalifikacjach naukowych i bogatym doświadczeniu dydaktycznym krajowym i zagranicznym. Ważnym potwierdzeniem są bardzo liczne publikacje w renomowanych czasopismach oraz wydawnictwach polskich i zagranicznych, także pozaeuropejskich, aktywny udział w konferencjach w ważnych światowych ośrodkach akademickich. Co również istotne, w katedrze realizowane są badania w ramach projektów międzynarodowych, krajowych grantów Narodowego Centrum Nauki i innych, a także badania statutowe. Badania katedry znajdują wyraz w często recenzowanych publikacjach indywidualnych i zbiorowych (wśród tych ostatnich np. Jan Grosfeld [red.], 50 lat później. Posoborowe dylematy współczesnego Kościoła. Warszawa 2014; P. Burgoński, M. Gierycz [red.], Religia i polityka. Zarys problematyki, Warszawa 2014; S. Sowiński [red.], Boskie – Cesarskie – Publiczne. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce w sferze publicznej w latach 1989-2010, Warszawa 2012; M. Gierycz, J. Grosfeld [red.], Zmagania początku tysiąclecia, Warszawa 2012.

Warto dodać, że wielu magistrantów prowadzonych przez pracowników katedry otrzymało nagrody w rozmaitych konkursach na prace naukowe, często kończą oni studia z wyróżnieniem.

Pracownicy katedry są osobami znanymi publicznie, pełniący istotne funkcje w radach naukowych, komitetach redakcyjnych naukowych periodyków, w innych renomowanych gremiach naukowych, społeczno-politycznych i kulturowych. Co ważne, popularyzują oni swą wiedzę na rozmaite sposoby, także w mediach i mediach elektronicznych.

 

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa


Publikacje

Pracownicy