Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich

Zenderowski

 

  Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Radosław Zenderowski

.  e-mail: r.zenderowski@uksw.edu.pl

 

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Dr hab. Anna Skolimowska (kierownik Zakładu)
Prof. UKSW dr hab. Jarosław Drozd
Dr hab. Piotr Bajda
Dr Bartosz Rydliński

 

Zakład Studiów Europejskich

Dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska (kierownik Zakładu)
Prof. dr hab. Radosław Zenderowski
Dr Monika M. Brzezińska
Dr Piotr Burgoński
Dr Kazimierz Pawlik

 

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich tworzona jest przez zespół prowadzący badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w obszarach: stosunków międzynarodowych, procesów instytucjonalizacji relacji międzynarodowych oraz modeli polityki zagranicznej (Zakład Stosunków Międzynarodowych), jak również badań w zakresie europeistyki/studiów europejskich rozumianych jako badania nad złożonym, wieloaspektowym fenomenem Europy definiowanej w kategoriach politycznych, prawnych, gospodarczo-społecznych, historyczno-kulturowych (Zakład Studiów Europejskich). Nie są to bynajmniej rozłączne pola badawcze. Łączy je pogłębiana refleksja nad takimi zagadnieniami, jak:

Zespół pracowników stanowią osoby o uznanych kwalifikacjach naukowych, zaliczane do grona autorytetów w swoich dziedzinach, publikujący w renomowanych czasopismach i wydawnictwach. Są to w kilku przypadkach osoby o dużym doświadczeniu zdobytym w służbie dyplomatycznej RP, umiejętnie łączący w swych badaniach i zajęciach dydaktycznych teorię z praktyką. Ponadto część pracowników Katedry swoje kompetencje naukowe nabywa(ła) lub doskonali(ła) w ramach staży naukowych na uczelniach europejskich i w Stanach Zjednoczonych i Chinach.

W wyniku prac badawczych, prowadzonych w ramach Katedry, opublikowano w kraju oraz za granicą szereg monografii z zakresu studiów europejskich i stosunków międzynarodowych, które zaliczane są do kanonu publikacji z zakresu nauk o polityce (zob. wykaz publikacji na stronie internetowej Instytutu Politologii).

Pracownicy Katedry prowadzili zajęcia dydaktyczne w ramach programów Erasmus+ oraz CEEPUS w następujących ośrodkach akademickich: Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava (Rumunia), Hornoslezská vysoká škola obchodní v Ostravě (Republika Czeska), Slezská univerzita v Opavě (Republika Czeska), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Macedonia Północna), Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (Rumunia), Universitatea de Vest din Timișoara (Rumunia), Trnavská univerzita v Trnave (Słowacja); Univerzita Karlova (Republika Czeska), Eurac Research in Bolzano (Italy); Instituts für Politikwissenschaft, Vienna University (Austria); Research Cluster for the Study of East Central Europe and the History of Transformations (RECET) Vienna (Austria); Karl-Franzens-Universität Graz (Austria); Софийски Университет „Св. Климент Охридски” (Bułgaria).

Wspomnieć należy także o sukcesach studentów Instytutu Politologii, którzy za swoje prace magisterskie zdobyli m.in. pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską Ministra Spraw Zagranicznych RP Ministra Spraw Zagranicznych RP (2007), wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską Ministra Spraw Zagranicznych RP (2017), oraz pierwszą nagrodę w Konkursie imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej po 1945 r. (2013).

 

 

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Erasmus+

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy