Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich

Zenderowski

 

  Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Radosław Zenderowski

.  e-mail: r.zenderowski@uksw.edu.pl

 

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Dr hab. Anna Skolimowska, prof. UKSW (kierownik Zakładu)
Dr hab. Piotr Bajda, prof. UKSW
Dr hab. Jarosław Drozd, prof. UKSW
Dr Monika Brzezińska
Dr Katarzyna Cichos (WPiA, 25%)
Dr Bartosz Rydliński

 

Zakład Studiów Europejskich

Dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska (kierownik Zakładu)
Dr Piotr Burgoński
Dr Jakub Czepek (WPiA, 25%)
Dr Katarzyna Grzelak-Bach (WPiA, 25%)
Dr Kazimierz Pawlik
Dr Szymon Pawłowski (WNPiA, 25%)

 

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich tworzona jest przez zespół prowadzący badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w obszarach: stosunków międzynarodowych, procesów instytucjonalizacji relacji międzynarodowych oraz modeli polityki zagranicznej (Zakład Stosunków Międzynarodowych), jak również badań w zakresie europeistyki/studiów europejskich rozumianych jako badania nad złożonym, wieloaspektowym fenomenem Europy definiowanej w kategoriach politycznych, prawnych, gospodarczo-społecznych, historyczno-kulturowych (Zakład Studiów Europejskich). Nie są to bynajmniej rozłączne pola badawcze. Łączy je pogłębiana refleksja nad takimi zagadnieniami, jak:

Zespół pracowników stanowią osoby o uznanych kwalifikacjach naukowych, zaliczane do grona autorytetów w swoich dziedzinach, publikujący w renomowanych czasopismach i wydawnictwach. Są to w kilku przypadkach osoby o dużym doświadczeniu zdobytym w służbie dyplomatycznej RP, umiejętnie łączący w swych badaniach i zajęciach dydaktycznych teorię z praktyką. Ponadto część pracowników Katedry swoje kompetencje naukowe nabywa(ła) lub doskonali(ła) w ramach staży naukowych na uczelniach europejskich i w Stanach Zjednoczonych i Chinach.

W wyniku prac badawczych, prowadzonych w ramach Katedry, opublikowano w kraju oraz za granicą szereg monografii z zakresu studiów europejskich i stosunków międzynarodowych, które zaliczane są do kanonu publikacji z zakresu nauk o polityce (zob. wykaz publikacji na stronie internetowej Instytutu Politologii).

Pracownicy Katedry prowadzili zajęcia dydaktyczne w ramach programów Erasmus+ oraz CEEPUS w następujących ośrodkach akademickich: Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava (Rumunia), Hornoslezská vysoká škola obchodní v Ostravě (Republika Czeska), Slezská univerzita v Opavě (Republika Czeska), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Macedonia Północna), Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (Rumunia), Universitatea de Vest din Timișoara (Rumunia), Trnavská univerzita v Trnave (Słowacja); Univerzita Karlova (Republika Czeska), Eurac Research in Bolzano (Italy); Instituts für Politikwissenschaft, Vienna University (Austria); Research Cluster for the Study of East Central Europe and the History of Transformations (RECET) Vienna (Austria); Karl-Franzens-Universität Graz (Austria); Софийски Университет „Св. Климент Охридски” (Bułgaria).

Wspomnieć należy także o sukcesach studentów Instytutu Politologii, którzy za swoje prace magisterskie zdobyli m.in. pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską Ministra Spraw Zagranicznych RP Ministra Spraw Zagranicznych RP (2007), wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską Ministra Spraw Zagranicznych RP (2017), oraz pierwszą nagrodę w Konkursie imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej po 1945 r. (2013).

 

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa


Publikacje

Pracownicy