Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych

 

 Kierownik Katedry:    vacat

. e-mail:

 

 

Zakład Instytucji, Aktorów i Procesów Politycznych

Dr Marek Jarentowski (kierownik Zakładu)
Prof. dr hab. Bogumił Szmulik (WPiA, 25%)
Dr Grzegorz Kęsik
Dr Magdalena Maksymiuk (WPiA, 100%, 1/2 etatu)
Dr Andrzej Pogłódek (WPiA, 25%)
Dr Andrzej Rudowski
Dr Kinga Wojtas-Jarentowska

 

Zakład Socjologii Polityki

Dr hab. Paweł Matuszewski (kierownik Zakładu)
Dr Katarzyna Grzybowska-Walecka

 

Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych zajmuje się w badaniach naukowych i zajęciach dydaktycznych różnorodnymi aspektami instytucji, procesów i postaw politycznych. Są to w Zakładzie Instytucji, Aktorów i Procesów Politycznych instytucje polityczne (parlament, system rządów, system wyborczy, administracja publiczna, różne formy decentralizacji, konstytucja, sądownictwo), aktorzy polityczni (partie polityczne, ruchy społeczne, grupy interesu) oraz procesy polityczne (komunikacja polityczna, kultura polityczna, zachowania wyborcze). W centrum badań i dydaktyki Zakładu Socjologii Polityki znajdują się opinia publiczna (tworzenie się, funkcjonowanie, przekształcanie się opinii publicznej), zachowania wyborcze (czynniki wpływające na preferencje polityczne, frekwencję wyborczą itp.), procesy demokratyzacji, polskie i zagraniczne partie polityczne oraz marketing polityczny. Badania Zakładów Katedry uzupełniają się nawzajem. Obejmują one m.in. przejście z systemu autorytarnego do demokratycznego i związane z tym procesy polityczne, ekonomiczne i społeczne w Polsce oraz w całej Europie. Ważnym tematem badawczym pozostają zwłaszcza partie populistyczne, zarówno w Europie zachodniej, jak i w krajach postkomunistycznych, a także analizy funkcjonowania i sprawności systemów politycznych poszczególnych państw, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

Pracownicy Katedry posiadają kwalifikacje zdobyte na polskich i zagranicznych uczelniach (m.in. UW, UJ, Collegium Civitas, European University Institute – Florencja, Oxford University, University of Michigan, Stanford University, Institut d’Etudes Politiques w Paryżu). Występują z referatami na konferencjach naukowych w kraju i za granicą, współpracują z kolegami i zespołami na wielu uczelniach polkskich i zagranicznych. Wyniki swoich badań publikują zarówno w formie autorskich monografii, jak i  w renomowanych czasopismach w Polsce i za granicą.

 

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa


Publikacje

Pracownicy