Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych

klaus-ziemer

 

 Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Klaus Ziemer

. e-mail: k.ziemer@uksw.edu.pl

 

 

Zakład Instytucji, Aktorów i Procesów Politycznych

Dr Marek Jarentowski (kierownik Zakładu)
Prof. dr hab. Klaus Ziemer
Dr Monika M. Brzezińska (urlop)
Dr Grzegorz Kęsik
Dr Andrzej Rudowski
Dr Kinga Wojtas-Jarentowska

 

Zakład Socjologii Polityki

Dr Paweł Matuszewski (kierownik Zakładu)
Prof. dr hab. Antoni Dudek
Dr Katarzyna Grzybowska-Walecka

 

 

Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych zajmuje się w badaniach naukowych i zajęciach dydaktycznych różnorodnymi aspektami instytucji, procesów i postaw politycznych. Są to w Zakładzie Instytucji, Aktorów i Procesów Politycznych instytucje polityczne (parlament, system rządów, system wyborczy, administracja publiczna, różne formy decentralizacji, konstytucja, sądownictwo), aktorzy polityczni (partie polityczne, ruchy społeczne, grupy interesu) oraz procesy polityczne (komunikacja polityczna, kultura polityczna, zachowania wyborcze).

W centrum badań i dydaktyki Zakładu Socjologii Polityki znajdują się opinia publiczna (tworzenie się, funkcjonowanie, przekształcanie się opinii publicznej), zachowania wyborcze (czynniki wpływające na preferencje polityczne, frekwencję wyborczą itp.), procesy demokratyzacji, polskie i zagraniczne partie polityczne oraz marketing polityczny.

Badania Zakładów Katedry uzupełniają się nawzajem. Obejmują one np. przejście z systemu autorytarnego do demokratycznego i związane z tym procesy polityczne, ekonomiczne i społeczne w Polsce i krajach sąsiednich, takie zjawiska jak partie populistyczne w Europie Zachodniej i w krajach postkomunistycznych, analizę funkcjonowania i sprawności systemów parlamentarnych i prezydenckich itp.

Pracownicy Katedry posiadają kwalifikacje zdobyte na polskich i zagranicznych uczelniach (m.in. UKSW, UW, Collegium Civitas, European University Institute we Florencji, Oxford University, University of Michigan, Stanford University, Institut d’Etudes Politiques w Paryżu, Universität Heidelberg). Uczestniczą oni, a także występują z referatami na konferencjach naukowych w kraju i za granicą, współpracują z kolegami i zespołami na uczelniach zagranicznych oraz opublikują wyniki swoich badań w renomowanych czasopismach i wydawnictwach (por. listę publikacji pracowników katedry na stronach internetowych IP UKSW pod hasłem „Pracownicy”).

Wśród absolwentów Katedry znajdują się pracownicy ministerstw, przedstawiciele samorządu terytorialnego, znani dziennikarze itp. Po studiach magisterskich najlepsi mogą uczestniczyć w studiach doktoranckich. Jeden z doktorantów Katedry otrzymał nagrodę za najlepszą dysertację roku w Polsce.

 

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy