Historia

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW działa od roku 1999. Geneza Instytutu i kierunku studiów „politologia” sięga specjalizacji, która w okresie istnienia Akademii Teologii Katolickiej, a później UKSW, występowała pod różnymi nazwami: katolicka nauka społeczna (1982), chrześcijańskie nauki społeczne (1991), politologia i nauki społeczne (1993), a w końcu – politologia (1999). Niewątpliwym osiągnięciem jest przeobrażenie się w ciągu kilku lat specjalizacji katolicka nauka społeczna w kierunek politologia, spełniający wszystkie wymagane standardy naukowe i edukacyjne. Na „mapie” politologii w Polsce Instytut znalazł jemu właściwe, specyficzne miejsce. Posiada dobrą markę w obszarze szkolnictwa wyższego i w opinii publicznej. Dzięki indywidualnym kontaktom i zaangażowaniu jego pracowników Instytut cieszy się uznaniem w polskich i zagranicznych środowiskach naukowych oraz pozanaukowych (politycznych, kościelnych). W latach 2008-2012 pracownik Instytutu, jego były dyrektor, prof. Piotr Mazurkiewicz, pełnił funkcję sekretarza generalnego Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE).

Twórcą i założycielem zarówno kierunku studiów, jak i Instytutu Politologii, jest wybitny polski politolog i teolog prof. dr hab. Helmut Juros, który kierował Instytutem do roku 2005.

 

Dyrektorzy Instytutu Politologii

H.Juros

 

prof. dr hab. Helmut Juros (1999-2005)  [biogram]

 

 

 

 

P.Mazurkiewicz

 

prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (2005-2008)

 

 

 

 

A.Dylus

 

prof. dr hab. Aniela Dylus (2008-2012) [biogram]

 

 

 

 

Zenderowski

 

prof. dr hab. Radosław Zenderowski (od 2012)

 

 

 

 

 

 

Wicedyrektorzy Instytutu Politologii

A.Dylus

 

prof. dr hab. Aniela Dylus (od 1999-2005)

 

 

 

 

S.Sowinski

 

dr hab. Sławomir Sowiński (2005-2008)

 

 

 

 

 

Zenderowski

prof. dr hab. Radosław Zenderowski (2008-2012)

 

 

 

 

 

pb1

sdr Piotr Burgoński (2016-2019, 2020- )

 

 

 

 

 

A.Rudowski

 

dr Andrzej Rudowski (od 2012-2020)

 

 

 

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy