Instytut Politologii UKSW poprowadzi szkolenie dla Straży Granicznej

Umowa z SGRektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński w imieniu uczelni podpisał 12 sierpnia 2013 r.  z Komendantem Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej umowę o utworzeniu Studiów podyplomowych zatytułowanych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z  ich powrotami”. Studia dedykowane są funkcjonariuszom Straży Granicznej i jest to Projekt Edycji 2013/2014 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów.  Od strony organizacyjnej poprowadzi je Instytut Politologii UKSW przy współpracy merytorycznej  z Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Kierownikiem Studiów został prof. Janusz Balicki (Instytut Politologii, Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracjami).

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Erasmus+

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy