Imigranci i uchodźcy w Europie. Wyzwania polityczne, społeczne i kulturowe

Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Janusz Balicki (red.), Imigranci i uchodźcy w Europie. Wyzwania polityczne, społeczne i kulturowe, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020, ss. 254.

im_uch1 Efekty procesów migracyjnych mogą być i bywają różne. Historia i liczne doświadczenia wielu państw europejskich, a także tradycyjnych państw imigracyjnych jak Australia czy Stany Zjednoczone pokazują, że konsekwencje masowych migracji nie są jednoznaczne. W każdym aspekcie: gospodarczym, społecznym, politycznym, kulturowym, bez trudu odnajdziemy za-równo pozytywne, jak i negatywne skutki imigracji. Zarządzanie tym zjawiskiem społecznym nie jest w żadnej mierze łat we. Współcześnie państwa i społeczeństwa europejskie konfrontują się z licznymi wyzwaniami migracyjnymi. Od kilku lat dotykają one także państw, które przez dekady nie doświadczały zjawisk masowego napływu imigrantów i uchodźców. Wśród tych krajów jest też Polska, do której migruje obecnie najwięcej w skali ogólnoeuropejskiej migrantów ekonomicznych. Jest to sytuacja dla naszego kraju nowa i wymagająca szczególnej uwagi, ale przede wszystkim rozwagi, aby umiejętnie – wykorzystując całą dostępną wiedzę o procesach migracyjnych – zarządzać tym potencjałem. W publikacji tej czytelnicy znajdą wybór tekstów odnoszących się do różnych wyzwań, jakie migracje stanowią dla samych imigrantów i uchodźców oraz społeczeństw i państw europejskich, które stają się celami ich wędrówek (fragment wstępu zat. Migracje jako wyzwania).

Migracje są jednym z procesów demograficznych, którego rola i znaczenie wzrasta, szczególnie w obliczu licznych konfliktów i kataklizmów na świecie oraz nierównego rozwoju demograficznego. Dynamiczny rozwój ludności Afryki w najbliższych dekadach z pewnością zintensyfikuje procesy migracyjne szczególnie w Europie. Stąd ważność tematu tej monografii naukowej jakim jest imigracja w Europie (fragment recenzji dr hab. Ewy Frątczak, prof. SGH).

Artykuły nie mają charakteru ogólnego, ale skupiają się w dużej mierze na konkretnych problemach, tak europejskich, jak lokalnych, stąd w mojej ocenie publikacja będzie stanowić ciekawe źródło wiedzy nie tylko dla teoretyków migracji, ale również dla praktyków, zajmujących się na co dzień sprawami cudzoziemskimi w obszarze legalizacji pobytu i udzielania ochrony międzynarodowej. Książka może również być interesującą lektura dla osób zaciekawionych migracjami, jak też samych migrantów – decyduje o tym przystępna forma przygotowanych tekstów, jasny i klarowny język oraz znakomite opracowanie redakcyjne (fragment recenzji dr hab. Anny Kosińskiej, KUL im Jana Pawła II).

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy