Grzegorz Kęsik

dr Grzegorz Kęsik

 

dr Grzegorz Kęsik

adiunkt zakładzie Instytucji, Aktorów i Procesów Politycznych, Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych

e-mail: g.kesik@uksw.edu.pl

 

 

 

CURRICULUM VITAE

2012 – mianowanie na adiunkta w Katedrze Instytucji Władzy i Demokracji Lokalnej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2012 – praca doktorska obroniona w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW, uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

2008 – praca magisterska obroniona w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Samorząd terytorialny w Polsce
 • Polityka wobec miejskich przestrzeni historycznych (jako przykład polityki lokalnej)
 • Polsko-niemiecki kontekst ochrony i rozwoju miast historycznych
 • Architektura i polityka (od starożytności do XX wieku)
 • Regionalizm

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Samorząd i polityka lokalna
 • Demokracja lokalna w Europie
 • Technologie informacyjne
 • Fundusze strukturalne
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Zasady i mechanizmy aplikacji o fundusze UE
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

 

PUBLIKACJE

Monografie:

Kęsik G., Polityka wobec miejskich przestrzeni historycznych, Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, Saarbrücken 2014, ss. 306.

Kęsik G., Spór o rewitalizację zamku w Ciechanowie, wyd. nakładem własnym, Ciechanów 2011, ss. 100.

Artykuły w pracach zbiorowych:

Kęsik G., Polityka wobec miejskich przestrzeni historycznych w Polsce i w Niemczech, w: K. Ziemer (red.), Pamięć i polityka wobec dziedzictwa kulturowego w Polsce i w Niemczech, Warszawa 2015, s. 94-116.

Kęsik G., Modele kształtowania miejskiej przestrzeni historycznej jako przykład polityki publicznej na poziomie lokalnym, w: A. Kołomycew, B. Kotarba (red.), Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, Rzeszów 2013, s. 163-172.

Artykuły w czasopismach:

Kęsik G., Formy ochrony dziedzictwa kulturowego na przykładzie miasta Ciechanów, „Studia Mazowieckie” rok IV/XI (2009) nr 3, s. 89-107.

 

PROJEKTY BADAWCZE

2014-2015 – Pamięć i polityka wobec dziedzictwa kulturowego w Polsce i w Niemczech, badania pod kierunkiem prof. K. Ziemera

 

FUNKCJE

——-

 

PRZYNALEŻNOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Oddział w Warszawie
  International Political Science Association

 

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy