Erasmus

The Institute of Political Science at Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw welcomes all students interested in studying within the Erasmus+ Programme framework.

The Institute of Political Science and Institute of Sociology have a joint offer of subjects lectured in English (download)

For further information please contact:

1) the Erasmus+ Programme office at your home institution to confirm the bilateral cooperation

2) the  Erasmus+ Programme office at Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw: http://www.dwm.uksw.edu.pl/en/

3) co-ordinators of Erasmus+ Programme at the Institute of Political Science:

dr Katarzyna Grzybowska-Walecka, e-mail: k.grzybowska-walecka@uksw.edu.pl

 

 

 

Informujemy, że została uruchomiona rekrutacja na studia w uczelniach partnerskich w roku akademickim 2017/2018. Rejestracja odbywać się będzie w systemie USOSweb do 26.02.2017 r. Rekrutacja na praktyki studenckie oraz absolwenckie w programie ERASMUS+ prowadzona jest w trybie ciągłym. Więcej informacji znajduje się na stronie Działu ds. Współpracy Międzynarodowej: http://www.dwm.uksw.edu.pl/

Lista dokumentów: Regulamin rekrutacyjny Instytutu Politologii (pobierz); Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji (pobierz); Instrukcja wypełniania wniosków w USOS dla studentów (pobierz); Instrukcja opiniowania studentów przez wykładowców (pobierz).

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

WNHiS UKSW

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy