Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej

Chałupczak H., Zenderowski R., Baluk W. (red.), Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 578.

 

polityka etnicznaPublikacja pt. Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej pod redakcją H. Chałupczaka, R. Zenderowskiego i W. Baluka (w polsko- i angielskojęzycznej wersji) stanowi efekt badań naukowych prowadzonych we współpracy Wydziału Politologii UMCS (prof. H. Chałupczak, prof. W. Baluk) i Instytutu Politologii UKSW (prof. R. Zenderowski) w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pt. Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to pierwsza w Polsce i Europie kompleksowa i przekrojowa analiza polityk etnicznych poszczególnych państw regionu, z użyciem autorskiej metodologii badań, której omówieniu poświęcono osobny rozdział książki. W obszernej monografii znajdują się teksty następujących pracowników Instytutu Politologii UKSW: dra Piotra Bajdy, mgra Dominika Héjja, mgra Jakuba Pieńkowskiego, prof. Radosława Zenderowskiego. Autorami pozostałych tekstów są uznani badacze problematyki polityki etnicznej z różnych ośrodków akademickich z Polski i zza granicy. Zobacz stronę wydawnictwa.

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Erasmus+

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy