Bartosz Rydliński

 

dr Bartosz Rydliński

e-mail:  b.rydlinski@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Zmiany ideowe europejskich partii socjaldemokratycznych

Nowe ruchy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem ruchu anty- i alterglobalistycznego

Doktryna „starej” i „nowej” Trzeciej Drogi

Europejska Polityka Sąsiedztwa – Partnerstwo Wschodnie

Polityka zagraniczna Polski i Unii Europejskiej

Współczesne relacje polsko-niemieckie

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 

PUBLIKACJE

  • Rydliński B., Trzecia Droga w historiozofii politycznej, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2010 nr 25, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 11-28.
  • Rydliński B., Nowe formy pracy w myśli Naomi Klein, w: J. Osiński (red.), Praca, społeczeństwo, gospodarka. Między polityką a rynkiem. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 57-65.
  • Rydliński B., Opinie oraz komentarze prasy polskiej na temat roli Polski i Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu ekonomicznego i politycznego w Unii Europejskiej w okresie polskiej prezydencji, w: R. Zenderowski (red.), Opinie oraz komentarze prasy polskiej i niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu ekonomicznego i politycznego w Unii Europejskiej w okresie polskiej prezydencji, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW-Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Warszawa 2012, s. 51-60.
  • Rydliński B., Specyfika ruchu „Occupy”, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012 nr 36, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 302-314.

 

PROJEKTY BADAWCZE

 

FUNKCJE

 

PRZYNALEŻNOŚĆ

 

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy