Projekty badawcze

 

Aktualne

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich:

2017-18 – Jak rozumieć illiberal shift w państwach Grupy Wyszehradzkiej; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Bartosz Rydliński.

2017-18 – System Schengen i polityka migracyjna UE jako obszar ścierania się tendencji odśrodkowych i dośrodkowych w procesie integracji europejskiej; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska.

2017-18 – Konstruowanie oraz percepcja tożsamości Unii Europejskiej w relacjach z państwami trzecimi; projekt realizowany w ramach dotacji MNiSW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, kierownik: dr Anna Skolimowska.

2017-18 – Recepcja idei federacyjnej wśród polskiej elity politycznej w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1989; projekt realizowany w ramach dotacji MNiSW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, kierownik: mgr Robert Mieczkowski.

 

 

Katedra Polityk Publicznych:

2017-18 – Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego w Polsce i Europie w kontekście kryzysu ekonomicznego i migracyjnego; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr hab. Piotr Broda-Wysocki.

2017-18 – Problematyka bezpieczeństwa w sejmowych dyskusjach z lat 1997-2003 nad informacjami ministrów spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Krzysztof Cebul.

2017-18 – Konsensus wokół polityki rodzinnej w Polsce; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr Małgorzata Pawlus.

2017-18 – Wolontariat pracowniczy. Partycypacja w społecznej odpowiedzialności biznesu czy nowa forma wyzysku?; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: prof. dr hab. Aniela Dylus.

2017-18 – Miejsce i rola kościelnych organizacji charytatywnych w systemach pomocy społecznej Polski, Republiki Czeskiej i Węgier; międzynarodowy projekt realizowany przez Instytut Politologii UKSW, Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu (Czechy) i Ferenc Gaal Főiskola w Szeged (Węgry), finansowany ze środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr hab. Tadeusz Kamiński, członkowie zespołu: dr Jan Pol, Jakub Doležel, Nándor Birher.

 

 

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej:

2016-20 – Józef Tischner – polska filozofia wolności a myśl europejska totalitaryzmu; projekt realizowany przez Instytut Myśli Józefa Tischnera, finansowany ze środków pochodzących z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski.

2017-18 – Wartości podstawowe w polityce według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. UKSW.

2017-18 – Prawda jako kategoria polityczna; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, kierownik: prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz.

2017-18 – Ideologia Państwa Islamskiego (ISIS); projekt realizowany w ramach dotacji MNiSW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, kierownik: dr Mariusz Sulkowski.

 

 

Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych:

2015-18 – projekt Rządy solidarnościowe w Polsce w latach 1989-1993 wobec podstawowych problemów transformacji ustrojowej, uzyskał finansowanie NCN w ramach konkursu OPUS 8 (umowa nr UMO-2014/15/B/HS3/02290), kierownik: prof. dr hab. Antoni Dudek.

2017-18 – Obywatele i politycy w Internecie; projekt realizowany w ramach środków MNiSW na podtrzymanie potencjału badawczego, zespół badawczy: dr Katarzyna Grzybowska-Walecka (kierownik) i dr Paweł Matuszewski.

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy