Konferencje

 

2013/2014:

01-02.08.2014 – konferencja pt. Zaolzie i Zaolziacy. Genius loci, genius populi (Jabłonków – Cieszyn), zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW, Instytut Nauk Historycznych UKSW, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej, Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie, Sekcję Ludoznawczą przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, Sekcję Zaolziańską Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Światową Radę Badań nad Polonią, Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej

12.06.2014 – wykład o. dr Macieja Zięby, dyrektora Instytutu Tertio Millennio, pt. Europa Karola Wojtyły, w ramach Studium Generale Europa

05.06.2014 – debata pt. Franciszek a Sobór, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW i Centrum Myśli Jana Pawła II

22.05.2014 – wykład prof. Jerzego Hausnera, b. wicepremiera RP, pt. Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach integracji europejskiej, w ramach Studium Generale Europa

21.05.2014 – Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa pt. Kobiety w mundurach. Rola kobiet w instytucjach bezpieczeństwa, zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze” UKSW we współpracy z Instytutem Politologii UKSW

19.05.2014 – wykład prof. Jana Zielińskiego (WNH UKSW) pt. Rola dyplomacji kulturalnej w stosunkach polsko-szwajcarskich, zorganizowany przez Koło Naukowe Studentów Politologii UKSW

19.05.2014 – seminarium naukowe zat. System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, zorganizowane przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Politologii UKSW oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce

16.05.2014 – dyskusja panelowa pt. Co dalej po Krymie? Pytania o możliwe scenariusze wydarzeń w Europie i na świecie, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Politologii UKSW

07.05.2014 – wykład Ingi Abgarowicz, kierownika Zakładu Ochrony Ludności w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, pt. Działalność i projekty realizowane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, w ramach seminarium zorganizowanego przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze” z cyklu „Dowiedz się więcej!”

24.04.2014 – konferencja pt. Wybory do Parlamentu Europejskiego a zachowania (euro)wyborcze Polaków, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Europeistyki UKSW „Open Your Mind”

24.04.2014 – wykład prof. Jacka Czaputowicza z Instytutu Europeistyki UW, pt. Suwerenność w Unii Europejskiej, w ramach Studium Generale Europa

03.04.2014 – wykład prof. Romualda Szeremietiewa, byłego wiceministra obrony narodowej, pt. Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku, w ramach Studium Generale Europa

01.04.2014 – wykład ambasadora ad personam, dr hab. Marka Greli, byłego wiceministra spraw zagranicznych, byłego ambasadora RP przy Unii Europejskiej, byłego wysokiego rangą urzędnika Sekretariatu Rady Unii Europejskiej w Brukseli, a następnie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, pt. Skuteczność Unii Europejskiej, jej dyplomacji i środków soft power na arenie międzynarodowej we współczesnym świecie, zorganizowany z inicjatywy Koła Naukowego Studentów Politologii UKSW

18.03.2014 – konferencja pt. Europeistyka w perspektywie etycznej i filozoficznej zorganizowana przez IP UKSW w ramach cyklu konferencji metodologicznych przygotowywanych przez poszczególne ośrodki europeistyczne z całej Polski

26.02.2014 – wykład prof. W. Juliana Korab-Karpowicza pt. Polityka i czas

16.01.2014 – wykład prof. dr hab. Walentego Baluka z UMCS w Lublinie, pt. Ukraina między Europą a Eurazją w ramach Studium Generale Europa

12.12.2013 – wykład prof. dr hab. Tadeusza Wallasa, Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pt. Polska w Unii Europejskiej. Próba bilansu w ramach Studium Generale Europa

28.11.2013 – wykład Hanny Suchockiej, b. premier RP i ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, pt. Dwadzieścia lat polskiego Konkordatu. Próba bilansu w ramach Studium Generale Europa

17.10.2013 – spotkanie z Pawłem Biernatem, funkcjonariuszem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, pt. Znaczenie ochrony informacji i danych osobowych, zorganizowane przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze” Instytutu Politologii UKSW

16.10.2013 – wykład dr. Güntera Dilla pt. Zmiany demograficzne w UE – wyzwania dla samorządów. Niemieckie best practices, zorganizowany przez IP UKSW we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera

8.10.2013 – wykład Davida McAllistera, b. premiera Dolnej Saksonii, pt. Niemcy po wyborach. Myśli o przyszłości Europy w ramach Studium Generale Europa

 

2012/2013:

27.09.2013 – seminarium naukowe pt. Akademia a problematyka globalna zorganizowane przez Instytut Politologii UKSW oraz fundację Instytut Globalnej Odpowiedzialności

28.06.2013 – seminarium naukowe pt. Współpraca rozwojowa. Wyzwania badawcze zorganizowane przez doktorantów Instytutu Politologii UKSW

7.06.2013 – konferencja pt. Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego, zorganizowana przez IP UKSW wraz z Komendą Główną Policji

22.05.2013 – konferencja pt. Miejsce Białorusi we współczesnej Europie: dylematy, zorganizowana przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich IP UKSW

16.05.2013 – wykład dr Imrego Molnára, radcy ambasady Węgier, pt. Węgry w Europie XXI wieku w ramach Studium Generale Europa

14.05.2013 – wykład prof. Wolfganga Palavera (Uniwersytet w Innsbrucku) pt. Apokaliptyczny sprzeciw Carla Schmitta wobec globalnej wojny domowej, zorganizowany przez IP UKSW we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie

24.04.2013 – ogólnokrajowa konferencja pt. Bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa “Justycjariusze” Instytutu Politologii UKSW oraz Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW

18.04.2013 – wykład Jarosława Gowina, Ministra Sprawiedliwości RP, pt. Granice suwerenności, czyli o podmiotową Polskę w Europie w ramach Studium Generale Europa

17.04.2013 – spotkanie z Janem Natkańskim, byłym ambasadorem RP w Egipcie pt. Egipt i następstwa Arabskiej Wiosny Ludów zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Politologii UKSW

16.04.2013 – spotkanie z Jerzym Owsikiem – ekspertem ds. monitoringu oraz z płk. Wiesławem Chrzanowskim – Komendantem Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie zorganizowane przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze”

 

Wykaz konferencji, seminariów i wykładów gościnnych w latach 2006 – IV 2013

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Erasmus+

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy