Konferencje


2014/2015:

15.09.2015 – wykład prof. Liu Penga z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych na temat sytuacji religii w Chińskiej Republice Ludowej oraz stosunkach państwo-Kościół w ChRL, organizatorzy: Instytut Politologii UKSW i Instytut Socjologii UKSW.

9-10.09.2015 – międzynarodowa konferencja naukowa pt. Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku. Uwarunkowania – stan obecny – wyzwania dla polityki bezpieczeństwa, Lidzbark Welski, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW, Wydział Politologii UMCS, Instytut Socjologii UWr, Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie.

11.06.2015 – wykład prof. Eugeniusza Cezarego Króla, Dyrektora Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, pt.Oblicza propagandy politycznej w XX wieku. Przykład nazistowskich Niemiec, w ramach Studium Generale Europa.

11.06.2015 – seminarium naukowe pt. Wola polityczna wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej zorganizowane przez IP UKSW (paneliści: prof. Antoni Dudek, dr hab. Jacek Czaputowicz, prof UW oraz dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. UKSW).

10.06.2015 – Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Miejsce i rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa, zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze”.

08.06.2015 – debata oksfordzka pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w wyborach do Sejmu, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Politologii UKSW (udział wzięli: Wojciech Kaźmierczak, dr hab. Zdzisław Ilski, dr Piotr Zakrzewski, dr Marek Jarentowski, prowadzenie: red. Łukasz Warzecha).

08.06.2015 – konferencja naukowa pt. Polityka zagraniczna Węgier: źródła, kierunki i perspektywy, zorganizowana przez IP UKSW.

26.05.2015 – wykład dr Ewy Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, pt. Traktat TTIP. Perspektywa Polski oraz Unii Europejskiej, w ramach Studium Generale Europa.

18.05.2015 – konferencja pt. Kwestia ukraińska a polski interes narodowy zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Politologii UKSW.

15.05.2015 – wykład prof. Jana Zielonki z St Antony’s College, University of Oxford, pt. Czy Unia Europejska przetrwa kolejny kryzys?, w ramach Studium Generale Europa.

07.05.2015 – konferencja pt. Polska. Idee geopolityczne wczoraj i dziś, współorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Politologii i stowarzyszenie „Studenci dla Rzeczypospolitej”.

28.04.2015 – wykład nadkom. Tomasza Ceniaka i asp. sztab. Arkadiusza Zawalskiego z Komendy Rejonowej Policji V- Żoliborz, Bielany na temat technik kryminalistycznych, połączony z ich pokazem.

28.04.2015 – konferencja pt. Kategorie teoretyczne i elementy praktyczne bezpieczeństwa narodowego w ramach cyklu Bezpieczeństwo narodowe – aspekty teoretyczne i formalne, współorganizowana przez Instytut Politologii UKSW, Akademię Obrony Narodowej i inne podmioty.

26.03.2015 – seminarium poświęcone tzw. konwencji antyprzemocowej; udział wzięli: prof. Maria Ryś, prof. Piotr Mazurkiewicz, prof. Zbigniew Stawrowski, prof. Aleksander Stępkowski oraz dr Irena Grochowska.

24.03.2015 – wykład płk. Bogusława Ludwikowskiego pt. Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Próba bilansu i perspektywy zorganizowany przez Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii UKSW oraz Koło Naukowe Studentów Politologii UKSW.

13.03.2015 – konferencja pt. Gry decyzyjne w dydaktyce, badaniach naukowych i zarządzaniu kryzysowym – zastosowanie systemu PROCeed, zorganizowana przez Zakład Polityki Bezpieczeństwa (Katedra Polityk Publicznych IP UKSW).

5.03.2015 – wykład Lukasa Beglingera, ambasadora Szwajcarii w Polsce, pt. Switzerland – a Democracy Model of the Future?, w ramach Studium Generale Europa.

19.02.2015 – seminarium pt. Kara śmierci w perspektywie chrześcijańskiej, udział wzięli: prof. J. Salij, prof. Z. Stawrowski, prof. A. Szostek, prof. A. Zoll, organizator: Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej IP UKSW.

29.01.2015 – wykład prof dr. hab. Romana Bäckera, Dziekana Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pt. Dokąd zmierza Rosja Putina?, w ramach Studium Generale Europa.

28.01.2015 – wykład Andrzeja Halickiego, ministra administracji i cyfryzacji, pt. Administracja bez biurokracji?, w ramach Studium Generale Europa.

24.01.2015 – debata pt. Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego. Polska w misjach ONZ, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW dla uczestników Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

09.12.2014 – referat mjr. rez. Andrzeja Stanisia, pt. Rola i miejsce Biura Ochrony Rządu w systemie bezpieczeństwa publicznego, w ramach seminarium zorganizowanego przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze” z cyklu „Dowiedz się więcej!”.

04.12.2014 – wykład prof. Witolda Kieżuna, pt. Polska transformacja. Próba bilansu, w ramach Studium Generale Europa.

01.12.2014 – konferencja pt. Rumunia znana i nieznana. Stan badań i wyzwania naukowe w 25 lat po upadku komunizmu, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW, Instytut Historii UKSW oraz Rumuński Instytut Kultury w Warszawie.

27.11.2014 – ogólnopolska konferencja pt. Europeizacja: Polski czy Europy? Kulturowe aspekty członkostwa Polski w UE, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW w ramach cyklu konferencji poświęconych 10 rocznicy akcesji Polski do UE.

05.11.2014 – konferencja pt. Realizacja zadań zleconych a kondycja i wizerunek samorządów, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Politologii UKSW w Warszawie oraz Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej im. Wojciecha Wasiutyńskiego UKSW.

23.10.2014 – międzynarodowa konferencja pt. Polityka i religia we współczesnej Europie zorganizowana z okazji 15 rocznicy istnienia Instytutu Politologii UKSW.

16.10.2014 – wykład dr. Dariusza Gawina (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, “Teologia Polityczna”), pt. Konfederaci i Połanieccy. Modele polskiego patriotyzmu w Europie XXI wieku, w ramach Studium Generale Europa.

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Erasmus+

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy