Konferencje

2015/2016:

29-30.06.2016 – konferencja naukowa pt. Ringen um Versöhnung. Versöhnungsprozesse zwischen Religion, Politik und Gesellschaft, organizator: Leibniz-Institut für Europäische Geschichte z Mainz, współpraca: Instytut Politologii UKSW, miejsce konferencji: Erbacher Hof, Mainz (Niemcy).

14.06.2016 – ogólnopolska konferencja naukowa pt. Suwerenność państw członkowskich w Unii Europejskiej, współorganizowana przez Instytut Politologii UKSW, Instytut Europeistyki UW, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich oraz Ośrodek Analiz Politologicznych UW. Miejsce konferencji: UW.

09.06.2016 – wykład prof. Krzysztofa Wieleckiego z Instytutu Socjologii UKSW pt. Nowy bunt mas czy efekt wahadła?, w ramach Studium Generale Europa.

07.06.2016 – ogólnopolska konferencja naukowa pt. Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic. Wymiar funkcjonalny i terytorialny granic zewnętrznych UE, zorganizowana przez Zakład Studiów Europejskich IP UKSW; gość specjalny: prof. Jan Zielonka z University of Oxford.

06.06.2016 – debata pt. Słowacja po wyborach parlamentarnych w przeddzień prezydencji w Radzie UE, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW oraz Instytut Słowacki.

31.05.2016 – seminarium naukowe pt. Wielkie migracje a przyszłość Europy z udziałem prof. Chantal Delsol (L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée) i prof. dr hab. Wojciecha Roszkowskiego (ISP PAN, Collegium Civitas), zorganizowane przez Katedrę Teorii Polityki i Myśli Politycznej IP UKSW.

31.05.2016 – wykład prof. Chantal Delsol (L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée) pt. Europa: między demokracją a populizmem, w ramach Studium Generale Europa.

19.05.2016 – wykład dr hab. Ewy Marciniak z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pt. Obraz Polski w mediach europejskich, w ramach Studium Generale Europa.

19.05.2016 – konferencja pt. Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej względem obecnej sytuacji w Europie – wpływ, współzależności, konsekwencje, zorganizowana przez Koło Naukowe Badań nad Europą (studentów europeistyki).

17.05.2016 – ogólnopolska konferencja pt. Czego oczekuje polska lewica? Debata na temat kondycji i tożsamości partii lewicowych, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Politologii UKSW.

10.05.2016 – konferencja naukowa pt. Kryzys imigracyjny na Bałkanach. Uwarunkowania etnopolityczne – stan obecny – wyzwania dla polityki bezpieczeństwa, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW.

12.04.2016 – konferencja naukowa pt. Rola Biura Ochrony Rządu w systemie bezpieczeństwa państwa, zorganizowana przez Zakład Polityki Bezpieczeństwa IP UKSW oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze”.

09.04.2016 – międzynarodowa konferencja pt. „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Szanse i zagrożenia dla pojednania. Niemcy-Polska-Ukraina, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW, Wydział Filozofii i Teologii Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie i Fundację Konrada Adenauera, miejsce: Lwów.

05.04.2016 – wykład płk. rez. inż. Andrzeja Sąsiadka pt. Metody i formy działania obcych służb specjalnych, zorganizowany przez Zakład Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Politologii UKSW oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze”.

07.03.2016 – wykład prof. Selima Chazbijewicza z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pt. Polska – Europa – islam. Konteksty historyczne i etniczne, w ramach Studium Generale Europa.

25.02.2016 – konferencja naukowa pt. Konstruktywizm w studiach europejskich, główny organizator: Instytut Europeistyki UW, współorganizatorzy: Instytut Politologii UKSW, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Technische Universität Chemnitz, Central European University, DEREE – the American College of Greece; miejsce: UW.

28.01.2016 – wykład wygłoszony przez dr. hab. Rafała Matyję z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pt. Zmiana pokoleniowa w polityce? Projekty prawicy i ich alternatywa, w ramach Studium Generale Europa.

21.01.2016 – międzynarodowa konferencja naukowa pt. Od Afganistanu po Zambię. Jaka współpraca rozwojowa po 2015 roku?, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW, Fundację Collegium Interethnicum oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

16.01.2016 – debata pt. Polska wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW dla uczestników Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (udział wzięli: prof. S. Koziej, prof. R. Szeremietiew, prof. J. Drozd, dr P. Sasnal).

12.01.2016 – wykład prof. Rafała Chwedoruka z Instytutu Nauk Politycznych UW pt. „Jaka przyszłość lewicy w Polsce?”, w ramach Studium Generale Europa.

16.12.2015 – wykład dr. Wojciecha Szewko pt. Konflikty na Bliskim Wschodzie jako wyzwanie dla Europy, w ramach Studium Generale Europa.

15.12.2015 – konferencja naukowa pt. Współczesny kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW, Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją UKSW oraz Radę Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

09.12.2015 – prezentacja raportu pt. Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska? połączona z dyskusją na jego temat; organizatorzy: Instytut Politologii UKSW oraz Instytut na Rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”, ze strony Instytutu „Ordo Iuris” prelegentami byli: dr T. Zych, K. Dobrowolska, O. Szczypiński, ze strony IP UKSW głos zabrali: ks. prof. P. Mazurkiewicz, ks. prof. J. Balicki, dr M. Pawlus.

19.11.2015 – ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce. Podobieństwa, różnice, wzajemne oddziaływania, zorganizowana przez Katedrę Zachowań i Instytucji Politycznych Instytutu Politologii UKSW.

18-20.11.2015 – druga edycja Warszawskich Warsztatów Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, temat przewodni: Europa w czasie kryzysu, dedykowane uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

17.11.2015 – wykład Bolesława Piaseckiego pt. Służby specjalne XXI wieku w ramach seminarium zorganizowanego przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze” z cyklu „Dowiedz się więcej!”.

16.11.2015 – seminarium pt. Citizenship and the Pursuit of the Worthy Life, zorganizowane przez Zakład Kulturowych Podstaw Polityki (Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej IP UKSW), w dyskusji udział wzięli: dr David Thunder, prof. Piotr Mazurkiewicz, dr Piotr Burgoński, dr Michał Gierycz.

9-10.11.2015 – Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Kulturowy wymiar integracji europejskiej, współorganizowana przez Instytut Politologii UKSW wraz z Katedrą Nauk o Polityce KUL, Zakładem Stosunków Międzynarodowych UMCS, Instytutem Europeistyki UW oraz Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich i Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, miejsce: KUL, Lublin.

03.11.2015 – ogólnopolska konferencja naukowa pt. Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie, zorganizowana przez Katedrę Polityk Publicznych IP UKSW.

29.10.2015 – wykład dr. Pawła Kowala z Instytutu Studiów Politycznych PAN, byłego wiceministra spraw zagranicznych, pt. Uchodźcy u bram Europy. Ile solidarności, ile roztropności?, w ramach Studium Generale Europa.

28.10.2015 – ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kościół – wolność – pluralizm. W pół wieku po Soborze Watykańskim II, zorganizowana przez IP UKSW.

13.10.2015 – konferencja naukowa pt. Teoria normatywna w nauce o stosunkach międzynarodowych. Zastosowanie na przykładzie badań międzynarodowej roli Unii Europejskiej, zorganizowana przez Zakład Stosunków Międzynarodowych (Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich) Instytutu Politologii UKSW w Warszawie, Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundację Collegium Interethnicum.

02.10.2015 – seminarium naukowe prof. Stephena Baskerville’a poświęcone decyzji Sądu Najwyższego USA w sprawie związków jednopłciowych, zorganizowane przez Katedrę Teorii Polityki i Myśli Politycznej Instytutu Politologii UKSW.

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Erasmus+

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy