Konferencje

Zaproszenia

Instytut Politologii UKSW jako partner konferencji zaprasza do udziału w 2nd EUMIGRO Conference „Migration and refugee crisis: the EU and its member states between obligation, self-interest and goodwill”, która odbędzie się w dniu 21.03.2018 r., godz. 09.30-17.00, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, Budynek C, Aula I.

Instytut Politologii UKSW reprezentować będą dr hab. Janusz Balicki, prof UKSW i dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska.

W ramach Konferencji odbędą się: wykłady gości specjalnych -€“ prof. Petry Bendel (Niemcy) i prof. Magdaleny Kmak (Finlandia), oraz panele naukowo-eksperckie z udziałem przedstawicieli krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich, instytucji publicznych, organizacji międzynarodowych i pozarządowych.

Językiem obrad będzie język angielski. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Program konferencji (pobierz)

Formularz rejestracji on-line i więcej informacji na stronie: http://eumigro.eu/en

 

 

Zapowiedzi

 

 

Konferencje zorganizowane

2017/2018:

19.02.2018 – seminarium z cyklu 50-lecie Humanae vitae – pytania, refleksje, prognozy, zorganizowane przez Instytut Politologii UKSW i Instytut Filozofii UKSW; wykład wprowadzający: abp Henryk Hoser.

29.01.2018 – I Konferencja Studentów Nauk Społecznych FocusOn, zorganizowana przez IP UKSW.

26.01.2018 – Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. Kirchliche Caritas und staatliche Sozialhilfe –  Kooperation, Konkurrenz oder Trennung? Erfahrungen aus der Tschechischen Republik, Ungarn und Polen, zorganizowane przez Katedrę Polityk Publicznych Instytutu Politologii UKSW.

09.01.2018 – konferencja pt. Dyplomacja publiczna i promocja historii Polski za granicą, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP jako wydarzenie towarzyszące wręczeniu nagród w Konkursie Historycznym Ministra Spraw Zagranicznych.

14.12.2017 – wykład w ramach Studium Generale Europa pt. Demokratyczne państwo prawa i jego przyszłość. Współczesna Chorwacja, dr Mateusz Seroka z Ośrodka Studiów Wschodnich.

30.11-01.12.2017 – konferencja pt. Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW,  Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Politologii UMCS w Lublinie, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, z udziałem gości z 9 zagranicznych ośrodków naukowych. Miejsce: UKSW kampus Młociny.

30.11.2017 – konferencja pt. Służby społeczne w polityce publicznej w Polsce, zorganizowana przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW (w tym pracowników Instytutu Politologii UKSW) wraz z Sekcją Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Wydziałem Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

24.11.2017 – międzynarodowe seminarium naukowe pt. Perceptions of the European Union in the International Relations, zorganizowane przez Instytut Politologii UKSW, Fundację Konrada Adenauera w Polsce, Fundację Collegium Interethnicum we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Studiów nad Wspólnotą Europejską (PECSA).

22.11.2017 – seminarium naukowe pt. Ideologiczne afiliacje i tożsamość partii politycznych w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Koalicje rządowe 1990–2017, zorganizowane przez IP UKSW i Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

22.11.2017 – wykład prof. Małgorzaty Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego pt. Kondycja współczesnego demokratycznego państwa prawa. Współczesna Hiszpania, w ramach Studium Generale Europa

16.11.2017 – konferencja naukowa pt. Konstytucja RP z 1997 roku na tle zmian ustrojowych w Europie, zorganizowana przez IP UKSW.

09.11.2017 – seminarium naukowe pt. Conspiracy Theories and Anti-Semitism in Post-comunist Societies z udziałem prof. Radu Bruja z Uniwersytetu w Suczawie (Rumunia) oraz prof. Jana Grosfelda (IP UKSW), zorganizowane przez IP UKSW.

08.11.2017 – konferencja naukowa pt. Granice w XXI wieku. Renesans murów i podziałów, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW i Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego; miejsce: kampus UKSW Młociny.

10.10.2017 – międzynarodowa konferencja naukowa pt. Śladami św. Władysława. Współpraca środkowoeuropejska: od pierwszej wyprawy krzyżowej po Grupę Wyszehradzką, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW, Instytut Nauk Historycznych UKSW oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya w Budapeszcie; miejsce: kampus UKSW-Młociny w Warszawie.

O studiowaniu politologii

Erasmus+

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy