Konferencje

Zaproszenia

1) Instytut Politologii UKSW, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacja Collegium Interethnicum zapraszają na seminarium naukowe pt. „Ideologiczne afiliacje i tożsamość partii politycznych w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Koalicje rządowe 1990–2017” poświęcone różnicom w zakresie pozycjonowania partii politycznych na osi lewicowości i prawicowości w Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji i na Węgrzech. Seminarium odbędzie się środę 22 listopada br., na kampusie UKSW, ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, bud. 21, sala 327. Program seminarium można pobrać TUTAJ

2) Międzynarodowe seminarium naukowe pt. Perceptions of the European Union in the International Relations, zorganizowane przez Instytut Politologii UKSW, Fundację Konrada Adenauera w Polsce, Fundację Collegium Interethnicum we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Studiów nad Wspólnotą Europejską (PECSA), 24 listopada 2017 r., w godz. 10.00 -13.00, sala 327, budynek 21, kampus UKSW ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Program można pobrać TUTAJ

 

3)  Instytut Politologii UKSW,  Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Politologii UMCS w Lublinie, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na międzynarodową konferencję pt. „Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii”, która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. na kampusie UKSW, ul. Wóycickiego 1/3/ w Warszawie. Strona konferencji: http://religionandpolitics.pl/

 

 

Zapowiedzi

 

 

Konferencje zorganizowane

2017/2018:

22.11.2017 – seminarium naukowe pt. Ideologiczne afiliacje i tożsamość partii politycznych w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Koalicje rządowe 1990–2017, zorganizowane przez IP UKSW i Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

22.11.2017 – wykład prof. Małgorzaty Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego pt. Kondycja współczesnego demokratycznego państwa prawa. Współczesna Hiszpania, w ramach Studium Generale Europa

16.11.2017 – konferencja naukowa pt. Konstytucja RP z 1997 roku na tle zmian ustrojowych w Europie, zorganizowana przez IP UKSW.

09.11.2017 – seminarium naukowe pt. Conspiracy Theories and Anti-Semitism in Post-comunist Societies z udziałem prof. Radu Bruja z Uniwersytetu w Suczawie (Rumunia) oraz prof. Jana Grosfelda (IP UKSW), zorganizowane przez IP UKSW.

08.11.2017 – konferencja naukowa pt. Granice w XXI wieku. Renesans murów i podziałów, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW i Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego; miejsce: kampus UKSW Młociny.

10.10.2017 – międzynarodowa konferencja naukowa pt. Śladami św. Władysława. Współpraca środkowoeuropejska: od pierwszej wyprawy krzyżowej po Grupę Wyszehradzką, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW, Instytut Nauk Historycznych UKSW oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya w Budapeszcie; miejsce: kampus UKSW-Młociny w Warszawie.

2016/2017:

08.06.2017 – wykład dr. Przemysława Biskupa (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie) pt. Przyszłość demokratycznego państwa prawa. Wielka Brytania w dobie Brexitu w ramach Studium Generale Europa.

31.05.2017 – seminarium naukowe pt. Dwie wizje człowieka – dwie wizje Europy, zorganizowane przez Katedrę Teorii Polityki i Myśli Politycznej IP UKSW; wprowadzenie: prof. Irena Lipowicz (WPiA UKSW) i ks. prof. Jacek Grzybowski (WFCh UKSW).

24.05.2017 – międzynarodowa konferencja naukowa pt. Współpraca międzyreligijna w kontekście migracji i zagrożenia bezpieczeństwa w Europie. Wyzwania dla islamu i chrześcijaństwa, zorganizowana przez Katedrę Polityk Publicznych oraz Katedrę Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Politologii UKSW, Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją UKSW, Katedrę Islamistyki i Arabistyki Uniwersytetu Warszawskiego, przy współpracy z Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, Radą Episkopatu ds. Migracji, Pielgrzymek i Turystyki, Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz Centrum Kultury Islamu w Londynie.

19.05.2017 – wykład prof. dr hab. Stanisława Sulowskiego, Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, pt. Przyszłość demokratycznego państwa prawa. Współczesne Niemcy, w ramach Studium Generale Europa.

15.05.2017 – konferencja naukowa pt. Polityka a nowe media, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Politologii UKSW we współpracy ze stowarzyszeniem Studenci dla Rzeczypospolitej oraz firmą Netsprint (Newspoint).

06.04.2017 – wykład prof. Aleksandra Halla (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) pt. Demokratyczne państwo prawa i jego przyszłość. Francja przed wyborami prezydenckimi, w ramach Studium Generale Europa.

16.03.2017 – wykład prof. Tomasza Żyro (Akademia Sztuki Wojennej) pt. Demokratyczne państwo prawa i jego przyszłość. Zmiany polityczne w USA, w ramach Studium Generale Europa.

06-07.03.2017 – ogólnopolska konferencja naukowa Quo vadis Europo?, zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu i Miejską Bibliotekę Publiczną „Galeria Książki” w Oświęcimiu przy współudziale Instytutu Politologii UKSW, Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej w Poznaniu, Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

26.01.2017 – wykład ks. prof. Adama Romejko (Uniwersytet Gdański) pt. Przyszłość demokratycznego państwa prawa. Sytuacja we współczesnej Austrii, w ramach Studium Generale Europa.

20.01.2017 – seminarium naukowe studentów 1 roku europeistyki IP UKSW pt. Epokowe problemy Europy.

14.01.2017 – wykład prof. UKSW dr hab. Janusza Węgrzeckiego pt. Wolność religijna w demokracji liberalnej dla uczestników Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

12.01.2017 – wykład prof. Ireny Lipowicz (b. Rzecznik Praw Obywatelskich) pt. Demokratyczne państwo prawa i jego przyszłość, w ramach Studium Generale Europa.

08.12.2016 – ogólnopolska konferencja naukowa pt. Terroryzm w Europie – aktywizacja grup terrorystycznych po powstaniu Państwa Islamskiego, zorganizowana przez Koło Naukowe Badań nad Europą działające przy Instytucie Politologii UKSW.

05.12.2016 – seminarium poświęcone komunikowaniu politycznemu, wykład wprowadzający pt. “Articulate while Black”: Obama’s rhetorical style and persuasion in politics wygłosiła prof. Paola Attolino z Uniwersytetu w Salerno. Seminarium zorganizował Zakład Socjologii Polityki Instytut Politologii UKSW.

24.11.2016 – konferencja pt. Przyszłość demokracji. Encyklika ‚Centesimus annus’ po 25 latach, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Instytut Tertio Millennio. Miejsce: Uniwersytet Warszawski.

23.11.2016 – panel dyskusyjny pt. Dialog kultur i religii jako wyzwanie dla nowoczesnej Europy z udziałem przedstawicieli Instytutu Politologii UKSW oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Trnavie. Miejsce: Uniwersytet w Trnavie (Słowacja).

23.11.2016 – wykład prof. Josefa Isensee (emerytowany profesor Uniwersytetu w Bonn) pt. Demokratyczne państwo prawa i jego przyszłość, w ramach Studium Generale Europa.

21.11.2016 – konferencja naukowa pt. ‘Shared Vision, Common Action’: Global Strategy for European Foreign and Security Policy, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW (Zakład Stosunków Międzynarodowych), Fundację Konrada Adenauera oraz Fundację Collegium Interethnicum.

17.11.2016 – ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowe partie, nowe ruchy polityczne, nowe elity. Idea i praktyka współczesnej demokracji, zorganizowana przez Katedrę Instytucji i Zachowań Politycznych Instytutu Politologii UKSW.

09.11.2016 – seminarium naukowe pt. Reprezentacja mniejszości niemieckiej w Europie Środkowej – historia, teraźniejszość, przyszłość, zorganizowane przez Instytut Politologii UKSW, Fundację Konrada Adenauera w Polsce i Fundację Collegium Interethnicum.

28-29.10.2016 – międzynarodowa konferencja naukowa pt. Zaolzie jako wieloetniczny region historyczno-kulturowy. Doświadczenia koegzystencji i wyzwania na przyszłość, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej oraz Fundację Collegium Interethnicum.

10.10.2016 – seminarium naukowe pt. Growth of homosexuality in US teens and how Polish children fared in an international study of child rape: empirical findings z udziałem dr. Paula Camerona, prezesa Family Research Institute, zorganizowane przez Katedrę Teorii Polityki i Myśli Politycznej Instytutu Politologii UKSW w ramach cyklu seminariów pt. Kulturowe wyzwania późnej nowoczesności.

Konferencja naukowa

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos

Erasmus+

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy