Konferencje

Zaproszenia

Instytut Politologii UKSW,  Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Politologii UMCS w Lublinie, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na międzynarodową konferencję pt. „Postsekularyzm i perspektywy politologii religii”, która odbędzie się w dniach 12–13 grudnia 2019 r. na kampusie UKSW, ul. Wóycickiego 1/3/ w Warszawie. Strona konferencji: http://religionandpolitics.pl/

 

 

Zapowiedzi

 

 

Konferencje zorganizowane

2018/2019:

14.06.2019 – wykład dr. Hariety Sabol (Stefan cel Mare University of Suceava, Rumunia) pt. It’s a Serious Matter. Understanding Political Cartoons on the European Union, w ramach Studium Generale Europa.

11.06.2019 – ogólnopolska konferencja pt. 100. rocznica powstania Policji Państwowej, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW, Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji oraz Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji.

11.06.2019 – międzynarodowa konferencja pt. Migracje do Unii Europejskiej. Wyzwania polityczne, prawne i społeczno-kulturowe, inaugurująca powstanie Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją.

23.05.2019 – seminarium z prof. A. Zybertowiczem poświęcone refleksjom zawartym w książce Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat, zorganizowane przez Katedrę Teorii Polityki i Myśli Politycznej Instytutu Politologii UKSW.

22.o5.2019 – konferencja naukową pt. Służyć społeczeństwu – arkana zawodu policjanta, zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze” UKSW, Zakład Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Politologii UKSW oraz Komendę Wojewódzką Policji z s. w Radomiu.

25.01.2019 – III Konferencja Studentów Nauk Społecznych „FocusOn”, zorganizowana przez IP UKSW.

17.12.2018 – seminarium naukowe pt. „Między civitas Dei a secular city„, połączone z prezentacją 22 numeru czasopisma Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, dedykowanego prof. dr hab. Janowi Grosfeldowi (w związku z przejściem na emeryturę).

10.12.2018 – debata pt. Pomiędzy jubileuszami. Polityka historyczna w polsko-niemieckiej codzienności, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW i Fundację im. Friedricha Eberta.

29.11.2018 – międzynarodowa konferencja pt. Demokracja, demokracja nieliberalna czy neoautorytaryzm? Partie i systemy polityczne, zorganizowana przez IP UKSW.

18-20.10.2018 – międzynarodowa konferencja pt. „Hope”, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW wraz z European Society for Moral Philosophy. Miejsce konferencji: kampus UKSW Młociny.

10.10.2018 – międzynarodowa konferencja pt. Znaki czasu, znaki nadziei. Katolicka nauka społeczna w XXI wieku, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW ku czci prof. dr hab. Anieli Dylus (w związku z przejściem na emeryturę).

2017/2018:

03-04.07.2018 – międzynarodowa konferencja pt. Prawa człowieka: ewaluacja i kierunki rozwoju, zorganizowana przez Instytut Politologi UKSW, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Warszawski oraz International Centre on Law, Life, Faith and Family. Miejsce: kampus UKSW, ul. Dewajtis 5.

19-21.06.2018 – Konferencja Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej pt. Kryzys elit czy bunt mas? współorganizowana przez Instytut Politologii UKSW.

11.06.2018 – trzecie seminarium z cyklu 50-lecie Humanae vitae – pytania, refleksje, prognozy, zorganizowane przez Instytut Politologii UKSW; wykład wprowadzający: ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz.

05.06.2018 – seminarium naukowe pt. Party politics and civil society in Ukraine z udziałem dr. Juriya Pidlisny’ego oraz dr. Petro Baykovsky’ego z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, zorganizowane przez Katedrę Instytucji i Zachowań Politycznych Instytutu Politologii UKSW.

05.06.2018 – wykład w ramach Studium Generale Europa pt. Ukrainy drogi do Europy. Szanse i wyzwania, prof. UKSW dr hab. Jarosław Drozd (Instytut Politologii UKSW).

29.05.2018 – wykład dr. Piotra Bajdy pt. Wielkie wyzwania małych państw. Przypadek Słowacji wygłoszony w ramach Studium Generale Europa.

17.04.2018 – seminarium pt. Polska w strefie Schengen. Granice Schengen na granicach Polski, zorganizowane przez Instytut Politologii UKSW we współpracy z Instytutem Europeistyki KUL i Instytutem Europeistyki UW oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce z okazji 10 lat uczestnictwa Polski w strefie Schengen. Miejsce: siedziba Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

09.04.2018 – drugie seminarium z cyklu 50-lecie Humanae vitae – pytania, refleksje, prognozy, zorganizowane przez Instytut Politologii UKSW i Instytut Filozofii UKSW; wykład wprowadzający: Marguerite Peeters.

09.04.2018 – wykład Marguerite Peeters pt. Dokąd zmierzają organizacje międzynarodowe 30 lat po upadku Muru Berlińskiego?, w ramach Studium Generale Europa

19.02.2018 – seminarium z cyklu 50-lecie Humanae vitae – pytania, refleksje, prognozy, zorganizowane przez Instytut Politologii UKSW i Instytut Filozofii UKSW; wykład wprowadzający: abp Henryk Hoser.

29.01.2018 – I Konferencja Studentów Nauk Społecznych FocusOn, zorganizowana przez IP UKSW.

26.01.2018 – Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. Kirchliche Caritas und staatliche Sozialhilfe –  Kooperation, Konkurrenz oder Trennung? Erfahrungen aus der Tschechischen Republik, Ungarn und Polen, zorganizowane przez Katedrę Polityk Publicznych Instytutu Politologii UKSW.

09.01.2018 – konferencja pt. Dyplomacja publiczna i promocja historii Polski za granicą, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP jako wydarzenie towarzyszące wręczeniu nagród w Konkursie Historycznym Ministra Spraw Zagranicznych.

14.12.2017 – wykład w ramach Studium Generale Europa pt. Demokratyczne państwo prawa i jego przyszłość. Współczesna Chorwacja, dr Mateusz Seroka z Ośrodka Studiów Wschodnich.

03-04.12.2017 – Expert Meeting on relevant issues concerning the preparation of the Global Compacts on Migrants and Refugees within the Unites Nations System współorganizowany przez Instytut Politologii UKSW i Ave Maria School of Law (Naples, USA).

30.11-01.12.2017 – konferencja pt. Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW,  Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Politologii UMCS w Lublinie, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, z udziałem gości z 9 zagranicznych ośrodków naukowych. Miejsce: UKSW kampus Młociny.

30.11.2017 – konferencja pt. Służby społeczne w polityce publicznej w Polsce, zorganizowana przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW (w tym pracowników Instytutu Politologii UKSW) wraz z Sekcją Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Wydziałem Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

24.11.2017 – międzynarodowe seminarium naukowe pt. Perceptions of the European Union in the International Relations, zorganizowane przez Instytut Politologii UKSW, Fundację Konrada Adenauera w Polsce, Fundację Collegium Interethnicum we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Studiów nad Wspólnotą Europejską (PECSA).

22.11.2017 – seminarium naukowe pt. Ideologiczne afiliacje i tożsamość partii politycznych w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Koalicje rządowe 1990–2017, zorganizowane przez IP UKSW i Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

22.11.2017 – wykład prof. Małgorzaty Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego pt. Kondycja współczesnego demokratycznego państwa prawa. Współczesna Hiszpania, w ramach Studium Generale Europa

16.11.2017 – konferencja naukowa pt. Konstytucja RP z 1997 roku na tle zmian ustrojowych w Europie, zorganizowana przez IP UKSW.

09.11.2017 – seminarium naukowe pt. Conspiracy Theories and Anti-Semitism in Post-comunist Societies z udziałem prof. Radu Bruja z Uniwersytetu w Suczawie (Rumunia) oraz prof. Jana Grosfelda (IP UKSW), zorganizowane przez IP UKSW.

08.11.2017 – konferencja naukowa pt. Granice w XXI wieku. Renesans murów i podziałów, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW i Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego; miejsce: kampus UKSW Młociny.

10.10.2017 – międzynarodowa konferencja naukowa pt. Śladami św. Władysława. Współpraca środkowoeuropejska: od pierwszej wyprawy krzyżowej po Grupę Wyszehradzką, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW, Instytut Nauk Historycznych UKSW oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya w Budapeszcie; miejsce: kampus UKSW-Młociny w Warszawie.

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Erasmus+

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy