Konferencje

Zaproszenia

1) Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie (Zakład Stosunków Międzynarodowych), Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacja Collegium Interethnicum zapraszają na międzynarodowe seminarium naukowe pt. Towards new European Union’s international identity for the XXI century, które odbędzie się 23 października 2019 r. w warszawskiej siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Program seminarium można pobrać TUTAJ

Seminarium poświęcone będzie debacie nad scenariuszami ewolucji polizbońskiej Unii Europejskiej na tle pytań o specyfikę jej tożsamości, jak również ról pełnionych w przestrzeni międzynarodowej. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Komisji Europejskiej, jak również polskich i europejskich ośrodków naukowych oraz eksperckich podejmujących tę tematykę.

W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną wyniki badań nad tytułową problematyką zawarte w monografii pt. Perceptions of the European Union’s identity in international relations, Routledge, London-New York 2019.

Językiem roboczym seminarium będzie angielski.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 15 października 2019r. (wtorek) wysyłając zgłoszenie na adres: a.skolimowska@uksw.edu.pl

Udział w seminarium jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

Wejście do budynku Przedstawicielstwa KE jedynie po wcześniejszej elektronicznej rejestracji oraz za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, itp.).

 

 

2) Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW,  Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Politologii UMCS w Lublinie, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na międzynarodową konferencję pt. „Sekularyzm – wyzwanie dla polityki i nauk o polityce”, która odbędzie się w dniach 12 – 13 grudnia 2019 r. na kampusie UKSW, ul. Wóycickiego 1/3/ w Warszawie. Strona konferencji: http://religionandpolitics.pl/

 

 

Zapowiedzi

 

 

Konferencje zorganizowane

2019/2020:

23.10.2019 – międzynarodowe seminarium naukowe pt. Towards new European Union’s international identity for the XXI century, organizatorzy: Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej Polsce, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Fundacja Collegium Interethnicum; miejsce: warszawska siedziba Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

16.10.2019 – wykład gościnny prof. Johna M. Czarnetzky’ego z University of Mississippi School of Law pt. The International Criminal Court through the lens of Catholic Social Doctrine.

2018/2019:

14.06.2019 – wykład dr. Hariety Sabol (Stefan cel Mare University of Suceava, Rumunia) pt. It’s a Serious Matter. Understanding Political Cartoons on the European Union, w ramach Studium Generale Europa.

11.06.2019 – ogólnopolska konferencja pt. 100. rocznica powstania Policji Państwowej, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW, Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji oraz Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji.

11.06.2019 – międzynarodowa konferencja pt. Migracje do Unii Europejskiej. Wyzwania polityczne, prawne i społeczno-kulturowe, inaugurująca powstanie Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją.

23.05.2019 – seminarium z prof. A. Zybertowiczem poświęcone refleksjom zawartym w książce Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat, zorganizowane przez Katedrę Teorii Polityki i Myśli Politycznej Instytutu Politologii UKSW.

22.o5.2019 – konferencja naukową pt. Służyć społeczeństwu – arkana zawodu policjanta, zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze” UKSW, Zakład Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Politologii UKSW oraz Komendę Wojewódzką Policji z s. w Radomiu.

25.01.2019 – III Konferencja Studentów Nauk Społecznych „FocusOn”, zorganizowana przez IP UKSW.

17.12.2018 – seminarium naukowe pt. „Między civitas Dei a secular city„, połączone z prezentacją 22 numeru czasopisma Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, dedykowanego prof. dr hab. Janowi Grosfeldowi (w związku z przejściem na emeryturę).

10.12.2018 – debata pt. Pomiędzy jubileuszami. Polityka historyczna w polsko-niemieckiej codzienności, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW i Fundację im. Friedricha Eberta.

29.11.2018 – międzynarodowa konferencja pt. Demokracja, demokracja nieliberalna czy neoautorytaryzm? Partie i systemy polityczne, zorganizowana przez IP UKSW.

18-20.10.2018 – międzynarodowa konferencja pt. „Hope”, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW wraz z European Society for Moral Philosophy. Miejsce konferencji: kampus UKSW Młociny.

10.10.2018 – międzynarodowa konferencja pt. Znaki czasu, znaki nadziei. Katolicka nauka społeczna w XXI wieku, zorganizowana przez Instytut Politologii UKSW ku czci prof. dr hab. Anieli Dylus (w związku z przejściem na emeryturę).

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Erasmus+

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy