Konferencje

Zaproszenia

20 kwietnia 2021 r. – webinarium pt. Polska i Rumunia – państwa średniej potęgi? (szczegóły wkrótce; osoba do kontaktu: Piotr Burgoński, burgonski@onet.eu)

 

Zapowiedzi

 

Konferencje zorganizowane

2020/2021:

10.12.2020 – rozmowa (on-line) z ambasador Urszulą Gacek, szefową misji OBWE obserwującej wybory w USA, pt. Wybory prezydenckie w USA w 2020 r. Powrót do przeszłości czy skok w przyszłość?. Organizatorzy: Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i Fundacja Stan. Wprowadzenie: dr Kinga Wojtas i dr Katarzyna Walecka.

26.11.2020 – międzynarodowa konferencja naukowa on-line pt. Konflikt – rywalizacja – współpraca w Europie Środkowej w XX-XXI wieku. Meandry stosunków polsko-czeskich, organizatorzy: Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Instytut Historii UKSW oraz Fakulta veřejných politik v Opavě (Slezská univerzita v Opavě)

03.11.2020 – Biden vs. Trump – dyskusja (przed)wyborcza on-line, udział wzięli: prof. Bożena Nowicka McLees (Loyola University Chicago), prof. Anna Peck (University of North Carolina at Chapell Hill) oraz prof. Zbigniew Lewicki (UKSW). Prowadzenie: dr Bartosz Rydliński (UKSW).

2019/2020:

14.07.2020 – webinarium pt. „30 lat od pierwszych wyborów głowy państwa w Polsce” z udziałem prof. Antoniego Dudka. Organizatorzy: Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacja Stan.

29.05.2020 – debata panelowa on-line pt. „Lockdown demokracji – więcej władzy, mniej praw?”, współorganizatorzy: RPO i INPiA UKSW; uczestnicy: prof. dr hab. Adam Bodnar (Rzecznik Praw Obywatelskich), dr Kinga Wojtas (INPiA UKSW), dr Katarzyna Walecka (INPiA UKSW). Debata z wykorzystaniem platformy Zoom.

29.05.2020 – seminarium on-line pt. „European Union in a transition period. Debate on the future of secure Europe”, organizowane przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL, Fundacja Collegium Interethicum, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce (Live na Facebook).

15.01.2020 – konferencja naukowa pt. „Interdyscyplinarne aspekty funkcjonowania Policji”, zorganizowana przez Koło Naukowe „Justycjariusze” wraz z Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu oraz Komendą Stołeczną Policji.

12-13.12.2019 – międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Sekularyzm – wyzwanie dla polityki i nauk o polityce”, zorganizowana przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW we współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytutem Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutem Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacją Collegium Interethnicum.

21.11.2019 – seminarium pt. „Mind the gap – the crisis of representation. The broken links between voters and political elites”, zorganizowane przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW,  Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

23.10.2019 – międzynarodowe seminarium naukowe pt. Towards new European Union’s international identity for the XXI century, organizatorzy: Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej Polsce, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Fundacja Collegium Interethnicum; miejsce: warszawska siedziba Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

16.10.2019 – wykład gościnny prof. Johna M. Czarnetzky’ego z University of Mississippi School of Law pt. The International Criminal Court through the lens of Catholic Social Doctrine.

2018/2019:

14.06.2019 – wykład dr. Hariety Sabol (Stefan cel Mare University of Suceava, Rumunia) pt. It’s a Serious Matter. Understanding Political Cartoons on the European Union, w ramach Studium Generale Europa.

11.06.2019 – ogólnopolska konferencja pt. 100. rocznica powstania Policji Państwowej, zorganizowana przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji oraz Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji.

11.06.2019 – międzynarodowa konferencja pt. Migracje do Unii Europejskiej. Wyzwania polityczne, prawne i społeczno-kulturowe, inaugurująca powstanie Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją.

23.05.2019 – seminarium z prof. A. Zybertowiczem poświęcone refleksjom zawartym w książce Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat, zorganizowane przez Katedrę Teorii Polityki i Myśli Politycznej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW.

22.o5.2019 – konferencja naukową pt. Służyć społeczeństwu – arkana zawodu policjanta, zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze” UKSW, Zakład Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW oraz Komendę Wojewódzką Policji z s. w Radomiu.

25.01.2019 – III Konferencja Studentów Nauk Społecznych „FocusOn”, zorganizowana przez IP UKSW.

17.12.2018 – seminarium naukowe pt. „Między civitas Dei a secular city„, połączone z prezentacją 22 numeru czasopisma Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, dedykowanego prof. dr hab. Janowi Grosfeldowi (w związku z przejściem na emeryturę).

10.12.2018 – debata pt. Pomiędzy jubileuszami. Polityka historyczna w polsko-niemieckiej codzienności, zorganizowana przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW i Fundację im. Friedricha Eberta.

29.11.2018 – międzynarodowa konferencja pt. Demokracja, demokracja nieliberalna czy neoautorytaryzm? Partie i systemy polityczne, zorganizowana przez IP UKSW.

18-20.10.2018 – międzynarodowa konferencja pt. „Hope”, zorganizowana przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW wraz z European Society for Moral Philosophy. Miejsce konferencji: kampus UKSW Młociny.

10.10.2018 – międzynarodowa konferencja pt. Znaki czasu, znaki nadziei. Katolicka nauka społeczna w XXI wieku, zorganizowana przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW ku czci prof. dr hab. Anieli Dylus (w związku z przejściem na emeryturę).

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy