Czasopisma

 

Czasnr10opismo Chrześcijaństwo-świat-polityka ma pomagać lepiej rozumieć, postrzeganą z chrześcijańskiej perspektywy, rzeczywistość społeczną i polityczną. Aktualne problemy nurtujące Polskę, ale i cały świat, istotne dla wszystkich, którym nieobojętne są sprawy wspólnoty ludzkiej, pragnie ukazywać w świetle refleksji Kościoła nad życiem świata. Zamieszczane artykuły nie mają charakteru konfesyjnego, lecz stanowią próbę możliwie szerokiego spojrzenia na sprawy polityczne, społeczne, religijne, prawne, kulturowe czy ekonomiczne, czerpiąc inspirację z wypowiedzi Magisterium Kościoła katolickiego, jak i innych wyznań czy nurtów chrześcijaństwa. W chwili obecnej Chrześcijaństwo-świat-polityka figuruje na liście czasopism punktowanych z 70 punktami za publikację na jego łamach.

Strona czasopisma: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/csp/index

 

 

„Politologia” jest czasopismem naukowym (rocznikiem) wydawanym przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW. Publikuje wyniki badań empirycznych nad zjawiskami politycznymi. Stosuje przyjęte w publikacjach naukowych zasady etyki, publikacje są anonimowo recenzowane.

Strona czasopisma: http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/p

 

 

 

 

 

 

athenaeum

Kwartalnik Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne to pismo o profilu politologicznym współredagowane przez 22 ośrodki akademickie prowadzące studia z zakresu politologii i stosunków międzynarodowych, w tym Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW. Jednocześnie swojego wsparcia i patronatu udzielają: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wydawcą pisma jest Wydawnictwo Adam Marszałek z Torunia. Pismo ukazuje się w wersji papierowej. W chwili obecnej Athenaeum figuruje na liście czasopism punktowanych z 70 punktami za publikację na jego łamach.

Strona czasopisma „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”

Nowa strona: https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/athena

 

 

 

 

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy